Pavel Dvořák

Vedoucí Lašského muzea v Kopřivnici / Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (1987) vystudoval historii a romanistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí Lašského muzea v Kopřivnici a jako kurátor výstav současného umění. Odborně se věnuje československým dějinám především první půle 20. století.