Victorious Corruption

Armand has written a perfect modern noir, presenting Kafka’s Prague as a bleak, monochrome singularity of darkness, despair and edgy, …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
Richard Marshall

Zkaženost vítězí

English version Armand napsal dokonalý moderní noir, ve kterém představuje Kafkovu Prahu jako ponurou, černobílou jedinečnost tmy a zoufalství – …

Datum publikace:
20. 5. 2010
Autor článku:
Richard Marshall