Victorious Corruption

Armand has written a perfect modern noir, presenting Kafka’s Prague as a bleak, monochrome singularity of darkness, despair and edgy, …

Zkaženost vítězí

English version Armand napsal dokonalý moderní noir, ve kterém představuje Kafkovu Prahu jako ponurou, černobílou jedinečnost tmy a zoufalství – …