Mařeno, div se!

Člověk přítomnosti nechce totiž být zde, ale jinde. Pět smyslů máme, mozek nádavkem. Ten s pomocí techniky působnost našich čidel …