Smysl pro člověka se ztratil

Chápou obecné motivace, nechápou konkrétní situaci. Mám o sobě určitou představu, stýkám se s bližšími nebo vzdálenějšími známými, účastním se společenského života …