Tereza Dleštíková

Katedra trestního práva, Policejní akademie ČR /

Jak reagují na trestný čin původní obyvatelé Kolumbie

Restorativní justice je v naší společnosti považována za jiný, moderní přístup k trestní spravedlnosti, který ve spáchání trestného činu vidí spíše než …

Datum publikace:
14. 11. 2022
Autor článku:
Tereza Dleštíková