Stefan Collini: What are Universities for?

Ve vztahu ke smyslu univerzit se s určitou intelektuální pohodlností setkáváme u obou znešvařených táborů zapojujících se do diskuse. Jak …

Datum publikace:
2. 4. 2012
Autor článku:
Tereza Matějčková