Co dělat s korupcí a v krizi

U nás převratem v době revoluce politické a hospodářské dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačili …

První poselství presidenta

Parlamentu a národu v prosinci 1918. „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše …