První poselství presidenta

Parlamentu a národu v prosinci 1918. „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše …