Pasolini zavražděn, živý martyr

Druhého listopadu letošního roku uplyne 44 let od násilné smrti Piera Paola Pasoliniho v Ostii. V roce 1965 navštívil poprvé a naposledy Prahu …