Tomáš Matras

Literární kritik a překladatel / Vystudoval FF UP, obor italská a španělská filologie. Dlouhodobě se zabývá životem a dílem Piera Paola Pasoliniho. Přeložil výbor Pasoliniho esejí a výbor básní, spolupracoval na první pasoliniovské filmové monografii.

Zlí duchové a trosky raket

V životě a díle českého antropologa Luďka Brože (*1975) hraje sibiřská Altaj velmi významnou roli. Toto odlehlé a poněkud nehostinné místo navštěvuje s nevelkými …

Datum publikace:
13. 5. 2024
Autor článku:
Tomáš Matras

„Učebnice o holokaustu“

Významné téma holokaustu nebylo dosud v české odborné filmové literatuře dostatečně reflektováno. „Historický estetismus“ je dílem, které se pokouší tuto mezeru …

Datum publikace:
14. 12. 2023
Autor článku:
Tomáš Matras

300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní …

Datum publikace:
4. 12. 2023
Autor článku:
Tomáš Matras

Jungovo červené peklo

V půli svého života, podobně jako Dante v Božské komedii, známý švýcarský myslitel, psychiatr a učenec Carl Gustav Jung (1875–1961) prožíval osobní …

Datum publikace:
12. 11. 2023
Autor článku:
Tomáš Matras

Švýcarská anabáze Petra Lotara

„Vyjdi z země své a z domu otce svého do země, kterou ukáži tobě.“ Tak praví 1. kniha Mojžíšova ve …

Datum publikace:
21. 11. 2022
Autor článku:
Tomáš Matras

Humorem proti trudomyslnosti

Věčný je humor mediků a lékařů, kdo ho nezná, vůbec neví, o co přichází. Český divák k němu pouze přičichl v rozsáhlé sérii „Básníků“ …

Datum publikace:
4. 7. 2022
Autor článku:
Tomáš Matras

Katolictví proti proudu

V obecně přijímané verzi českého příběhu historie, kultury a filosofie si vydobyla výlučné místo protestantská interpretace myšlenkové linie Palacký–Jirásek–Masaryk–Nejedlý. Toto ideové prostředí …

Datum publikace:
28. 11. 2021
Autor článku:
Tomáš Matras

Poklad z knihobudky

V životě hledajícího čtenáře se občas přihodí události, které hraničí skoro až se zázrakem. Jeden takový se odehrál docela nedávno v  …

Datum publikace:
13. 11. 2021
Autor článku:
Tomáš Matras

Proč si hned zvykat na to, co není dobré?

V období splněného snu mnoha generací voličů, během konečně završené dekomunizace českého parlamentu se probouzíme po krátkých oslavách do reality …

Datum publikace:
14. 10. 2021
Autor článku:
Tomáš Matras

Pasolini zavražděn, živý martyr

Druhého listopadu letošního roku uplyne 44 let od násilné smrti Piera Paola Pasoliniho v Ostii. V roce 1965 navštívil poprvé a naposledy Prahu …

Datum publikace:
2. 11. 2019
Autor článku:
Tomáš Matras