Tomáš Matras

Tomáš Matras

Literární kritik a překladatel / Vystudoval FF UP, obor italská a španělská filologie. Dlouhodobě se zabývá životem a dílem Piera Paola Pasoliniho. Přeložil výbor Pasoliniho esejí a výbor básní, spolupracoval na první pasoliniovské filmové monografii.

Katolictví proti proudu

V obecně přijímané verzi českého příběhu historie, kultury a filosofie si vydobyla výlučné místo protestantská interpretace myšlenkové linie Palacký–Jirásek–Masaryk–Nejedlý. Toto ideové prostředí …

Pasolini zavražděn, živý martyr

Druhého listopadu letošního roku uplyne 44 let od násilné smrti Piera Paola Pasoliniho v Ostii. V roce 1965 navštívil poprvé a naposledy Prahu …