Typicky česká cesta

Každá česká generace si prošla svým střetem s předchozími. Přineslo jí to nové vize, originální myšlenky a zformované osobnosti, které …

Datum publikace:
31. 1. 2018
Autor článku:
Tomáš Heller

Otevřít českou otázku

Ronald Reagan kdysi prohlásil, že jediný způsob, jak odstranit rozpory, je nejprve odhalit jejich podstatu. Jsem toho názoru, že jádrem …

Datum publikace:
19. 10. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Ťuk Ťok

V pražském Karlíně se 22-23. června konala mezinárodní urbanistická konference reSITE. Letošní ročník se zabýval tématem „Smart city”, tedy městskou …

Datum publikace:
2. 7. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

O Zemanových voličích

Dobrá kritika je pro autora vždy platnější nežli plácání po zádech. Rozšiřuje jeho uvažování a prohlubuje úvahu. O to cennější, …

Datum publikace:
24. 4. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Kdo jsou Zemanovi voliči

Miloš Zeman je oblíben. Jeho podpora dosahuje i přes neurvalé chování a nezodpovědné výroky solidních výsledků. Politický styl současné hlavy …

Datum publikace:
7. 4. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Nejnaléhavější úkol

Do prezidentského klání se nově přihlásil Jiří Drahoš, Předseda Akademie věd České republiky a významný fyzikální chemik. Tento zkušený akademik …

Datum publikace:
2. 4. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Andrej v chaloupce z perníku

Před nedávnou dobou jsem vyjel s přítelkyní na pravidelný sobotní výlet. Zastavili jsme se v Perníkové chaloupce na Pardubicku, kde …

Datum publikace:
19. 3. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Nejde jen o kouření v hospodách

Protikuřácký zákon byl schválen senátem beze změn a jeho podporovatelé si spokojeně mnou ruce. Přitom však s přijetím zákona přicházíme …

Datum publikace:
30. 1. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Naše národní sobectví

45. prezidentem Spojených státu amerických se 20. ledna 2017 stal Donald J. Trump. Ve svém inauguračním projevu vykreslil budoucnost USA …

Datum publikace:
23. 1. 2017
Autor článku:
Tomáš Heller

Jak se chrání demokracie

Poslední dobou jako bychom pluli nazdařbůh po moři a uchlácholeni mírem a blahobytem zapomínáme, že naše společenství nestojí jen na …

Datum publikace:
25. 12. 2016
Autor článku:
Tomáš Heller

Spolehnutí na svobodu

Zápas o svobodu neskončil porážkou Sovětského svazu ve studené válce, ale pokračuje v polemice o tom, kde svoboda končí a …

Datum publikace:
20. 11. 2016
Autor článku:
Tomáš Heller