Je to všechno zlodějina!

„Ochranou proti úplatkářství“ se usilovně a marně zabývali naši dědové komisemi, seznamy, zákony … už v Masarykově republice. Víme jak …

Datum publikace:
3. 6. 2013
Autor článku:
Václav Bouček