Čechy jako ostrov

Češi jsou ve středu Evropy, na křižovatce Východ – Západ a Sever – Jih. Důsledek: jsou přizpůsobivější všemu, všechno snadno …