Čechy jako ostrov

Češi jsou ve středu Evropy, na křižovatce Východ – Západ a Sever – Jih. Důsledek: jsou přizpůsobivější všemu, všechno snadno …

Datum publikace:
2. 3. 2020
Autor článku:
Václav Boštík