Vladislav Chvála

Vedoucí České psychosomatické společnosti /