Prezidentská volba

Když byl T.G. Masaryk v roce 1927 po druhé, de facto po třetí, zvolen prezidentem republiky, všiml si Ferdinand Peroutka, že …

Datum publikace:
9. 1. 2023
Autor článku:
Z archivu

Nepředvádět se v politice nemusí být chyba

V předposledním a v posledním vydání Přítomnosti roku 1926 Ferdinand Peroutka na příkladu Antonína Švehly zjišťuje, že politik nemusí nutně být tribunem lidu, …

Datum publikace:
2. 1. 2023
Autor článku:
Z archivu

Střední cesta aneb O přílišnosti

Byl to svým způsobem projev intelektuální odvahy, když se v Přítomnosti 22.dubna 1926 Ferdinand Peroutka pustil do obhajoby střední cesty (O …

Datum publikace:
26. 12. 2022
Autor článku:
Z archivu

Politický romantismus jako cesta do pekel

Škoda, že Přítomnost odebíralo tak málo našich sudetských Němců. Pokud vůbec nějaký. Jinak by jim nezůstala utajena úvaha jejich krajana, …

Datum publikace:
19. 12. 2022
Autor článku:
Z archivu

Střet hodnot bývá tragický

Karel Čapek je přesvědčen, že hodnoty, jimiž řídíme svůj život a svoje rozhodování, rozhodně nejsou žádnými fikcemi, ale fakty, tvořícími nedílnou …

Datum publikace:
5. 12. 2022
Autor článku:
Z archivu

Je demokracie rozumovou záležitostí?

Čtenář může být zmaten. Sotva dočte úvahu Karla Čapka (Intelekt a demokracie – Přítomnost 18. července 1934), co nezpochybňuje význam rozumu …

Datum publikace:
28. 11. 2022
Autor článku:
Z archivu

Veřejný zájem aneb politika náš úděl

Činnosti, které se dějí ve veřejném zájmu, by se měly vejít pod pojem politika. Avšak ne každý, kdo se má …

Datum publikace:
21. 11. 2022
Autor článku:
Z archivu

O smyslu a nesmyslnosti nacionalismu

Německý spisovatel Lion Feuchtwanger vyložil v posledním květnovém a v druhém červnovém vydání Přítomnosti roku 1933, co shledává nesmyslným na různých podobách nacionalismu, …

Datum publikace:
14. 11. 2022
Autor článku:
Z archivu

Antisemitismus zbavený nánosu antijudaismu

Profesor Felix Weltsch, rodem z pražské německo-židovské rodiny, v roce 1931 na zdejší univerzitě seznámil studenty s vlastním pojetím podstaty antisemitismu. Jde o jistý …

Datum publikace:
31. 10. 2022
Autor článku:
Z archivu