Mozaiková (kulturní) tlačenka zabalená do novin

Původně jsem měl v úmyslu poreferovat obšírněji o výstavě malíře Ivana Bukovského, konané u příležitosti umělcových sedmdesátin v pražském letohrádku Belvedere. Když …

Vietnamská válka, 1. část (Díkůvzdání Spojeným státům americkým II)

Začnu připomenutím základních amerických strategií vedení studené války, kdy se podle interních a externích podmínek střídaly tři základní přístupy (mj. zde), mezi …

Kardinál doruda natřený nahnědo

Kardinál Dominik Duka se dopálil, že k němu „čeští novináři“ (naposled Respekt) přistupují „jako k patnáctiletému spratkovi“, nevedou (s ním) rozhovor přátelsky, …

Kdybychom uměli investovat, na dluhu nesejde

Zadluženost České republiky stále roste. Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský hovořil o budoucím směřování naší země a o možných důsledcích vzrůstajícího dluhu s finančním …

Nacionální neobolševismus Institutu Václava Klause

Politický i ideologický nacionální establishment zemí Západu a jeho myšlenkové trusty se cítí v ohrožení možným vznikem obdoby americké federace …

Antikomunismus je IN

„Antikomunismus selhal – je nevyšší čas zkusit smíření,“ vznesla požadavek francouzská historička Muriel Blaiveová. Předesílám, že antikomunismus považuji za důstojný světový názor …

Znepřátelená lidská stáda. Co s tím?

Současná společnost se zhruba během jednoho desetiletí rozdělila do nesmiřitelných názorových skupin prakticky v celé Evropě a Spojených státech. Dělí se na …

Nevděk světem vládne (Díkůvzdání Spojeným státům americkým I)

Vzpomínám si na příhodu, či spíše jejich sled, z doby svého dospívání a raného mládí. Tehdy jsem velmi pozorně četl Rudé právo …

Korona ve Švédsku a u nás – soukromé srovnání

Až dosud jsem se do Přítomnosti svými glosami spíše vtíral. Teď však pan šéfredaktor jeví zájem o jedno pilně diskutované téma: …

Signály hroucení čínské tyranie – strana je zombie a Si Ťin-pching je mafiánský boss

Čínu neovládá mnohohlavá strana komunistů, mixem své zvrhlé ideologie a nejvykořisťovatelštější formy kapitalismu. Vládne Si a několik dalších „mafiánských bossů“ na konci …

Nový život začíná tam, kde končí naše staré strachy

Když se sami dotkneme smrti a když nás smrt zasáhne v nejbližší rodině, pak začneme přemýšlet o základních otázkách života. Pokud …

Momentální historické vrchnosti

Otevřený dopis Spectabilis docentu Michalu Pullmannovi a docentu Matěji Spurnému.   Vážení kolegové! Tento dopis je adresovaný Vám, kteří jste …

Naše činy, demokratické zpoždění a činy Číny

Vážené dámy, vážení pánové, dajia hao! Jsem opravdu velmi rád, že jsem společně se svými kolegy mohl navštívit Vaši Formosu, …

V zemi (vědeckého) babišismu a buranokracie

Po listopadu 1989 se ustálilo jakési úřední schéma naší národní dějinné tradice. Jeho klíčovými body jsou: Karel IV., husitství, národní …

Podnikavá paní pokladní

Před pětadvaceti lety, tedy v době „divokých devadesátek“, jsem byla svědkem jedné velmi důmyslné defraudace jedné paní pokladní a jedné paní …