Humanitární koridory à la Putin s sebou nesou riziko vydírání

Rozhovor s Berndem Posseltem v souvislosti s českým předsednictvím v Evropské unii. Ivan Štern: Jedním ze způsobů, jak učinit rozhodování v Evropské unii pružnější, je nahradit stávající konsensus většinovým hlasováním. Nepovede to v dlouhodobém horizontu k rozpadu …

Datum publikace:
6. 6. 2022
Autor článku:
Bernd Posselt