Prach a naděje, kostel sv. Matouše v Jedlové

Bělá se valí v průzračných proudech přes kameny, vody je pořád dost. Jedlová žije svým ranním horským životem. Dřevěnice někde ještě neodbedněné, kolem složený materiál, jinde už lufťáci pilně sluní peřiny. …

Datum publikace:
11. 7. 2020
Autor článku:
Zuzana Gellrichová

Takzvaný lid, jeho celebrity, vládci a elita

Kdo je elita? Ptá se Roger de Weck v knize Síla demokracie (Die Kraft der Demokratie), s podtitulem Odpověď na autoritářské reakcionáře. Autor je bývalý šéfredaktor týdeníku Die Zeit a později generální ředitel …

Datum publikace:
9. 7. 2020
Autor článku:
Karel Hvíždala

Degenerace vladařů je dávné téma

Po letech jsem znovu přečetl Vladaře od Niccolla Machiavelliho. Sám se divím, že jsem na to našel čas a energii. Od doby, kdy jsem knihu četl poprvé, mi ve vzpomínkách přežívaly …

Datum publikace:
8. 7. 2020
Autor článku:
Lukáš Kuta

Hospodářský růst je zbytečné zlo

„Pandemie koronaviru je nejhorší globální krizí od druhé světové války,“ prohlásil 1. dubna letošního roku generální tajemník OSN António Guterres. O dva dny později Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka MMF, dodala, …

Datum publikace:
7. 7. 2020
Autor článku:
Michael Havas

Co si myslí masérky v Phnom Penhu o Evropanovi

V masérském salonu v Phnom Penhu se o přestávkách debatuje o všem možném. Často o těch bílých cizincích, v Kambodže jim říkají „barangové“. Masérky zhusta přišly za prací z dalekých malých vesnic a o životě v hlavním městě toho …

Datum publikace:
6. 7. 2020
Autor článku:
Petr Vladislav Šulc

Předsedo komunistů, soudruhu a estébáku Vojtěchu Filipe,

jsem poctěn Vaší rozčileností nad slovy, která jsem pronesl v rozhovoru pro Reflex, že „komunisté jsou vrahové a zloději“. Na dezinformačním serveru „První zpravy.cz“ (nehodlám šířit smrdutou žumpu, přikládám jen …

Datum publikace:
4. 7. 2020
Autor článku:
Mikuláš Kroupa

„To“, v čem dnes žijeme

K těmto řádkům mne inspirovalo pár vět z rozhovoru, který poskytl v pondělí 11. května Babišově Mladé frontě Dnes epidemiolog prof. Roman Prymula: „Já bych chtěl, abychom žili normálnější život, ale to …

Datum publikace:
3. 7. 2020
Autor článku:
Bohumil Doležal

Švédský letní slunovrat

Když se po mnohém uvažování a přetahování zaváděl švédský národní svátek 6. června – výměnou za svatodušní pondělí, zněla hlavní námitka takto: „Vždyť my Švédové už národní svátek dávno máme – přece …

Datum publikace:
1. 7. 2020
Autor článku:
Ivan Jonáš

Trapné morality od největšího spisovatele

S výjimkou Dostojevského, který zemřel 1881, jsou Tolstoj a Solženicyn největšími spisovateli, ano, lze říci, všeho současného světa. Vlastně je to podivné; Rusko, které od konce 18. století dodnes usiluje …

Datum publikace:
30. 6. 2020
Autor článku:
Ivan Diviš

Proč může být epidemie opravdu šancí? Více filosofie!

Epidemie nás všechny zavřela v obývácích, najednou osamělé atomy ve vakuu se svými strachy a myšlenkami. Do toho neustále zaznívalo, že překonat výzvy můžeme jen „společně“. O co se ale při …

Datum publikace:
29. 6. 2020
Autor článku:
Jitka Pánek Jurková

Mnohoženství u nás. Jak se vám líbí?

Dotazy, vznesenými po přednášce o životě v jihovýchodní Asii, nebyl řečník zrovna nadšený. Nejenže se nikdo neptal na jeho milované okruhy (jako jsou třeba rozlišnosti v hierarchii hinduistických božstev v jednotlivých zemích), ale debata …

Datum publikace:
28. 6. 2020
Autor článku:
Petr Vladislav Šulc

Jsme to, co myslíme – aneb Vondra v ráji.

Jsme to, co myslíme, mnohem spíš, než co jíme. Záleží na tom. Politik, který se jako Alexandr Vondra hlásí ke konzervativní tradici, má vědět, že (slovy Rogera Scrutona) „před svobodou …

Datum publikace:
27. 6. 2020
Autor článku:
David Bartoň

Intimní Orwell – deníky a dopisy

Intimní Orwell? Takový titulek se zdá pro článek, který se věnuje dvěma nedávno vyšlým svazkům, z nichž jeden shromažďuje Orwellovy deníky a druhý představuje výběr z jeho dopisů, vhodný:[1] přesto by se mohl …

Datum publikace:
24. 6. 2020
Autor článku:
Simon Leys

Naše smrtelná civilizace

Takže univerzalismus podle evropského mustru, nebo bezmezná tolerance? Smířit se s usekáváním rukou zlodějům, kamenováním cizoložnic, mučením čarodějnic a upalováním náboženských reformátorů? Náznak řešení, daný současným stavem vědomostí a historických …

Datum publikace:
22. 6. 2020
Autor článku:
Lubomír Martínek

Případ historika propagandisty usvědčeného důkazy

V reakci na pražskou „pomníkovou válku“ (zbudování pomníku padlým vlasovcům v pražských Řeporyjích a odstranění normalizační sochy Koněva z Dejvic) napsal historik Jan Tesař otevřený dopis adresovaný velvyslanci Ruské federace v Praze. Tesař v něm blahopřeje …

Datum publikace:
21. 6. 2020
Autor článku:
Petr Placák

Sprezzatura, kýč a (nejen) hudba

Historikové zmiňují, že v době vrcholné renesance se cosi nenápadně začalo měnit – objevilo se vnímání existence špatného vkusu. Do té doby byl rozpoznáván/pojmenováván vkus např. ušlechtilý, lidový, vulgární, zjemnělý, …

Datum publikace:
19. 6. 2020
Autor článku:
Lukáš Kuta

Demokracie a soužití ras podle Tocquevilla

Jsou jistá témata ve zpravodajských médiích, která jsou evergreeny, která se periodicky vracejí, která se snad nikdy neomrzí a která zřejmě vždy a s jistotou skýtají obecenstvu potěšení. Vedle zpráv o periodicky se opakujících …

Datum publikace:
19. 6. 2020
Autor článku:
Jan Hájek