Lesk a bída jedné dezinterpretace

Neusedám ke klávesnici, abych ke jménu Jan Novák, autor objemné monografie KUNDERA – Český život a doba, přiřadil jakýkoli další přístavek. Takového faulu se ovšem životopisec ve své práci záměrně dopustil. …

Datum publikace:
27. 12. 2021
Autor článku:
Jiří P. Kříž