Strofa XIII. Danteho Božské komedie

Věčné trvání lásky. 8. Láska nikdy nepřestane! Ať jsou to proroctví, zaniknou, ať jsou to dary jazyků, ustanou, ať je to poznání, zanikne! 9. Neboť kusým je naše poznání a …