Společenská revue Přítomnost ve své nynější podobě se hlásí k tradici předválečné Přítomnosti, u jejíhož zrodu stál v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk, i k tradici rodinné. Vydavateli Jaroslavu Stránskému, dědovi současného vydavatele Martina Jana Stránského, a šéfredaktorovi Ferdinandu Peroutkovi se tehdy podařilo na stránkách Přítomnosti představit celou generaci demokraticky smýšlejících autorů: Ferdinand Peroutka (1. šéfredaktor), Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský.

Díky velkorysosti T. G. Masaryka, který tehdy finančně podpořil mladého novináře Ferdinanda Peroutku, podařilo se vytvořit list, který si záhy získal vysokou prestiž a stal se patrně nejlepším politickým časopisem své doby.

Díky obětavé práci a ucelenému archivu všech čísel od roku 1924 máte možnost nahlédnout do dob nedávno minulých a srovnat si o čem se psalo před 90 lety a co nám tato témata mohou říci dnes. My máme za to, že mnoho.

Děkujeme za finanční podporu pro realizaci veřejného archivu Přítomnosti
našim laskavým podporovatelům: