Založení časopisu

V roce 1924 začal vydávat Jaroslav Stránský, dědeček dnešního vydavatele Martina Jana Stránského, politický týdeník Přítomnost. Šéfredaktorem se stal mladý novinář Ferdinand Peroutka, podporovaný Tomášem G. Masarykem. Na stránkách revue publikovala celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen: Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský. Přítomnost si záhy získala vysokou prestiž a stala se nejuznanějším politickým časopisem své doby.

Peroutka zatčen nacisty 

V 1939 byl šéfredaktor Ferdinand Peroutka zatčen nacisty. Válku prožil v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Když se v roce 1945 vrátil, stal se šéfredaktorem Lidových novin. (Lidové noviny založil v roce 1893 Adolf Stránský, praděda Martina Jana Stránského). Přítomnost pak byla pod vedením Ferdinanda Peroutky obnovena na jaře 1946 – ovšem pod titulem Dnešek.

V únoru 1948 se vše změnilo. Čeští exulanti v emigraci se na chvíli pokusili vydávat obdobu předválečné Přítomnosti – kulturně politickou revue s názvem Skutečnost.

Obnovení tradice po revoluci

V červnu 1990 začala vycházet Přítomnost pod vedením Petra Pitharta v novinovém formátu jako měsíčník, roce 1994 se stala přílohou Literárních novin, k nimž byla přidávána každou první středu v měsíci. Po návratu do Československa navázal MUDr. Martin Jan Stránský na rodinné tradice a v lednu 1995 sám začal vydávat Novou Přítomnost jako měsíčník, o rok později i v anglickém překladu pod názvem The New Presence. Za založení časopisu obdržel v roce 1996 cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost.

Naši autoři

Autoři a příznivci obou Přítomností začali úzce spolupracovat a redakce se postupně sloučily. Vydavatelem zůstal Martin Jan Stránský. V lednu 2000 Nová Přítomnost odložila adjektivum ve svém názvu a kruh se uzavřel. Stejně jako během První republiky se kolem časopisu začala soustředit vybraná skupina autorů zvučných jmen: britský historik Timothy Garton Ash, francouzský politolog Jacques Rupnik, šéfredaktor polského deníku Gazeta wyborcza Adam Michnik, americká politoložka Milada Anna Vachudová a mnozí další. V letech 1997 až 2001 se časopis stal mediálním partnerem konferencí Forum 2000, které založil prezident Václav Havel s japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem.

V letech 2000 a 2001 získali autoři fejetonů časopisu Přítomnost ocenění Obce moravsko-slezských spisovatelů v soutěži o Evropský fejeton roku.

Od roku 2013 přináší internetová verze Přítomnosti denně nové glosy a články. Přítomnost se věnuje společensko-kulturním tématům a reflexi politické situace. Dále publikuje analýzy, recenze, data současnosti, rozhovory, překládá texty zahraničních periodik, natáčí podcasty se zajímavými osobnostmi (k poslechu i na platformě Spotify).

V roce 2019 vyšlo první číslo tištěného čtvrtletníku Přítomnost (I/2019). Od té doby vychází čtvrtletník Přítomnosti pravidelně (ISSN 1213-0133) a je v distribuci sítě KOSMAS.

V roli šéfredaktorů se po Petru Pithartovi vystřídali: Miroslav Holub, Jan Sokol, Tomáš Vrba, Libuše Koubská, Martin Riegl a David Bartoň. Od srpna 2021 vede Přítomnost Robin Čumpelík.

Představení redakčního záměru Přítomnosti z listopadu 2021 si můžete přečíst zde.