Časopis byl založen v roce 1924 na základě tajného daru milión korun ze strany T.G. Masaryka mladému talentovanému novináři Ferdinandovi Peroutkovi s cílem založení „Hradního“ časopisu.  Peroutka zašel za majitelem Lidových novin Jaroslavem Stránským (dědečkem současného vydavatele MUDr. Martina Jana Stránského) a Přítomnost byla na světě.

Pod Peroutkovým vedením publikovala v Přítomnosti celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen: Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský.  Přítomnost si záhy získala vysokou prestiž a stala se nejuznávanějším politickým časopisem své doby.

V 1939 byl Ferdinand Peroutka zatčen nacisty. Válku prožil v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po návratu v roce 1945 se stal šéfredaktorem Lidových novin (založené v roce 1893 Adolfem Stránským, pradědečkem Martina Jana Stránského); pod jeho vedením byla Přítomnost obnovena v roce 1946 pod titulem Dnešek. V únoru 1948 se čeští exulanti v emigraci krátce pokusili vydávat obdobu předválečné Přítomnosti – kulturně politickou revue s názvem Skutečnost.

1990 - obnovení tradice

V červnu roku 1990 začala vycházet Přítomnost pod vedením Petra Pitharta v novinovém formátu jako měsíčník, v roce 1994 se stala měsíční přílohou Literárních novin. Po návratu do Československa navázal Martin Jan Stránský na rodinnou tradici a v lednu 1995 začal vydávat Novou Přítomnost jako měsíčník, o rok později se přidal i anglický překlad pod názvem The New Presence.

Cesty Petra Pitharta a Martina Jana Stránského přirozeně vedly k sobě a redakce se postupně sloučily; Pithart zůstal šéfredaktorem a Stránský vydavatelem. V lednu 2000 Nová Přítomnost odložila adjektivum ve svém názvu a kruh se uzavřel.

Stejně jako během První republiky se kolem časopisu začala soustředit vybraná skupina autorů zvučných jmen: britský historik Timothy Garton Ash, francouzský politolog Jacques Rupnik, šéfredaktor polského deníku Gazeta wyborcza Adam Michnik, americká politoložka Milada Anna Vachudová a mnozí další. Mezi další šéfredaktory časopisu patřili Miroslav Holub, Jan Sokol, Tomáš Vrba, Libuše Koubská.

V letech 1997 až 2001 se časopis stal mediálním partnerem konferencí Forum 2000, které založil prezident Václav Havel. V letech 2000 a 2001 získali autoři fejetonů časopisu Přítomnost ocenění Obce moravsko-slezských spisovatelů v soutěži o Evropský fejeton roku.

Od roku 2013 přešel časopis na internetový formát, postupně se přidaly i multimediální příspěvky. V letech 2019-2021 se krátce přidal tištěný čtvrtletník. V těchto letech řídil Přítomnost filosof David Bartoň.

Od ledna 2022 se časopis vrátil k tradičnímu týdennímu formátu s cílem zavedení nového vzoru špičkového standardu na české žurnalistické scéně.

Od dubna 2022 řídí Přítomnost novinář a filosof Petr Fischer.

Výroční zpráva Nadačního fondu MJS za rok 2022 je zde.

Výroční zpráva Nadačního fondu MJS za rok 2021 je zde.

Představení redakčního záměru si můžete přečíst v sekci PRO AUTORY.