Časopis byl založen v roce 1924 na základě tajného daru milión korun ze strany T.G. Masaryka mladému talentovanému novináři Ferdinandovi Peroutkovi s cílem založení „Hradního“ časopisu.  Peroutka zašel za majitelem Lidových novin Jaroslavem Stránským (dědečkem současného vydavatele MUDr. Martina Jana Stránského) a Přítomnost byla na světě.

Pod Peroutkovým vedením publikovala v Přítomnosti celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen: Karel Čapek, Milena Jesenská, Eduard Bass, Karel Poláček, Richard Weiner, Václav Černý, Otokar Fischer, Jaroslav Stránský.  Přítomnost si záhy získala vysokou prestiž a stala se nejuznávanějším politickým časopisem své doby.

V 1939 byl Ferdinand Peroutka zatčen nacisty. Válku prožil v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po návratu v roce 1945 se stal šéfredaktorem Lidových novin (založené v roce 1893 Adolfem Stránským, pradědečkem Martina Jana Stránského); pod jeho vedením byla Přítomnost obnovena v roce 1946 pod titulem Dnešek. V únoru 1948 se čeští exulanti v emigraci krátce pokusili vydávat obdobu předválečné Přítomnosti – kulturně politickou revue s názvem Skutečnost.

1990 - obnovení tradice

V červnu roku 1990 začala vycházet Přítomnost pod vedením Petra Pitharta v novinovém formátu jako měsíčník, v roce 1994 se stala měsíční přílohou Literárních novin. Po návratu do Československa navázal Martin Jan Stránský na rodinnou tradici a v lednu 1995 začal vydávat Novou Přítomnost jako měsíčník, o rok později se přidal i anglický překlad pod názvem The New Presence.

Cesty Petra Pitharta a Martina Jana Stránského přirozeně vedly k sobě a redakce se postupně sloučily; Pithart zůstal šéfredaktorem a Stránský vydavatelem. V lednu 2000 Nová Přítomnost odložila adjektivum ve svém názvu a kruh se uzavřel.

Stejně jako během První republiky se kolem časopisu začala soustředit vybraná skupina autorů zvučných jmen: britský historik Timothy Garton Ash, francouzský politolog Jacques Rupnik, šéfredaktor polského deníku Gazeta wyborcza Adam Michnik, americká politoložka Milada Anna Vachudová a mnozí další. Mezi další šéfredaktory časopisu patřili Miroslav Holub, Jan Sokol, Tomáš Vrba, Libuše Koubská.

V letech 1997 až 2001 se časopis stal mediálním partnerem konferencí Forum 2000, které založil prezident Václav Havel. V letech 2000 a 2001 získali autoři fejetonů časopisu Přítomnost ocenění Obce moravsko-slezských spisovatelů v soutěži o Evropský fejeton roku.

Od roku 2013 přešel časopis na internetový formát, postupně se přidaly i multimediální příspěvky. V letech 2019-2021 se krátce přidal tištěný čtvrtletník. V těchto letech řídil Přítomnost filosof David Bartoň.

Od ledna 2022 se časopis vrátil k tradičnímu týdennímu formátu s cílem zavedení nového vzoru špičkového standardu na české žurnalistické scéně.

Od dubna 2022 řídí Přítomnost novinář a filosof Petr Fischer.

Výroční zpráva Nadačního fondu MJS za rok 2023 je zde.

Výroční zpráva Nadačního fondu MJS za rok 2022 je zde.

Výroční zpráva Nadačního fondu MJS za rok 2021 je zde.

Představení redakčního záměru si můžete přečíst v sekci PRO AUTORY.