Absurdní sen o společnosti růstu

Životní styl spojený s velkou uhlíkovou stopou se ve světle poznatků o globálním oteplování jeví jako zcela neudržitelný. Lidstvo dlouho věřilo, že má čas se přizpůsobit, že k jeho záchraně pomůžou nové technologie nebo že stačí přejít na strategii udržitelného …

Katolictví proti proudu

V obecně přijímané verzi českého příběhu historie, kultury a filosofie si vydobyla výlučné místo protestantská interpretace myšlenkové linie Palacký–Jirásek–Masaryk–Nejedlý. Toto ideové prostředí vysvětluje svým způsobem české duchovní prostředí, odvěký zápas českého živlu s německým, husitství, Bílou horu, osvícenství, národní obrození a vyústění ve zrodu …

Tomáš Matras

Literární kritik a překladatel

Hájit národní zájmy v tom nejlepším slova smyslu by měla být samozřejmost

Pravidelně přinášíme ukázky rozhovorů z připravované knihy nazvané Laboratoř myšlenek. Laboratoří jsou zde myšleny zkušenosti lidí nesourodého vzorku osobností, z nichž si každý čtenář může vybrat to, co je mu blízké a čím by si rád osvěžil svou každodennost tak, aby nebyla …

Vakcínová solidarita a demokratizace inovací

Součástí moderní kultury je snaha nahlížet na krize nejen jako na zdroj utrpení, ale také jako na příležitost k růstu. …

Dagmar Rychnovská

Politoložka

Jak se žije nosnicím ve voliéře?

Od roku 2027 bude v České republice zakázán chov slepic v klecích nebo v obohacených klecích. Vejce od slepic chovaných v klecích bude v našich …

Tomáš Hylák

Sales Manager u firmy Schropper

Dovolme naší imunitě se vyvinout!

Z veterinárního pohledu se prostředí existence lidské populace velmi přibližuje velkochovům zvířat. Až na výjimky žijeme v husté koncentraci velkoměst. Naší hlavní …

Jiří Návara

Politik, podnikatel a pořadatel

„Nepůjde to hladce,“ řekl Barack Obama na COP26

Zatímco vybraným současným státníkům nestál Klimatický summit OSN (COP26) za účast, bývalý prezident USA Barack Obama na něm nejenom vystoupil, …

 

Data současnosti: Míra úmrtnosti SARS-CoV 10 %?

Opět se v rubrice Data současnosti vracíme k údajům z platformy s názvem Náš svět v datech (Our World in …

Univerzita chce udržet budoucnost pro nás všechny

Rok 2022 bude ve znamení udržitelné univerzity. Univerzita Karlova (UK) chce prošlapávat cestu novým přístupům …

Frýdlantská osvěžovna s Magdou

Na pozadí poválečné historie bývalých Sudet, která jako by se stále vkrádala do statků i …

Nový (ne)dostatečný klimatický pakt

Po dvou týdnech klimatického summitu OSN (COP26) ve Skotsku a závěrečném více než 24hodinovém jednání si …

Pandemie a evoluční paradigma

Proti pseudovědě nejsou imunní ani vědci, jak jsme poznali právě za pandemie. Někteří poskytovali veřejnosti …

Stanislav Komárek: Novým náboženstvím je „scientismus-hygienismus“

V rozhovoru se Stanislavem Komárkem, profesorem oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity …

Osudy matek a dětí v migrační perspektivě

Pod pojmem mateřství si obecně představujeme matku starající se o své malé dítě a na …

Jakým problémům budeme čelit v případě dostavby nových jaderných zdrojů?

V energetických debatách o výstavbě nové jaderné elektrárny, jak jsme se mohli přesvědčit během nejrůznějších vystoupení …

Bezútěšně útěšné vládní prohlášení

Čtení vládních prohlášení je útěšné a povzbudivé. To pětikoaliční nevyjímaje. Úkolem je nezarmoutit. Jen škarohlíd …

Přišli jsme o vzájemný respekt a slušnost. Superego jásá!

Pravidelně přinášíme ukázky rozhovorů z připravované knihy nazvané Laboratoř myšlenek. Laboratoří jsou zde myšleny zkušeností lidí …

Tarzan nikoli již z rodu opů, nýbrž klokanů!

Kdo letos od první půle září do konce října zabloudil na bývalých jatkách v Holešovické …

Poklad z knihobudky

V životě hledajícího čtenáře se občas přihodí události, které hraničí skoro až se zázrakem. Jeden takový …