Návod pro autory Přítomnosti

S návratem k týdennímu formátu, a s ohledem na přesycenost žurnalistické scény v České republice, se Přítomnost vrací do pozice předního časopisu, určeného svým formátem pro čtenáře, kteří oceňují kvalitní nadčasové texty.

Příspěvky do Přítomnosti mají obsahovat převážně unikátní myšlenky. Ty spočívají v tom, že článek pojedná téma z nadčasového a celoevropského/světového hlediska tak, aby nabídl čtenáři možnost získat nejen nové informace (to dovede každý), ale hlavně je reflektovat a přemýšlet o nich jinak. To nelze bez nadhledu, porovnání a uvedení nových alternativ/řešení tam, kde to lze. Zároveň musí článek být strukturován tak, aby se čtenář okamžitě dozvěděl, na jaké téma je, a aby byl navíc tímto tématem ihned zaujatý natolik, aby chtěl článek dočíst (nikoliv se jím „prokousat“) a pochopit jeho myšlenku.    

Pro inspiraci doporučujeme nahlédnout do rubrik mezinárodních publikací jako jsou The New York Times, The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung anebo The Economist. Doporučujeme autorům psát pro čtenáře, který má přístup k celosvětové literatuře a umí česky. Otázka pro autora zní: Proč by zrovna takovýto čtenář měl číst autorův článek?

Redakce si vyhrazuje možnost jednat s autorem tak, aby článek dosáhl svého maximálního potenciálu. Pokud je autor naprosto přesvědčen o kvalitě svého příspěvku a není ochoten s redakcí o ní dále jednat, nebude zbývat než jeho článek s politováním odmítnout. V prvním kroku doporučujeme zaslat krátkou sumarizaci obsahu a hlavních témat/úvah budoucího článku redakci, která se obratem ozve s doporučením, co a jak dál. Rozměr a formát konečného příspěvku není přesně určen, obecně se jedná o rozmezí 100 až 2.000 slov.

Příspěvky prosím posílejte na email info@vydavatelstvimjs.cz. V případě, že neobdržíte reakci do pěti pracovních dnů, prosím volejte na tel. č. 222 075 600.