Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Petr Havlík

Komentátor

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či společenství. Jsou situace, v nichž by mělo platit to mušketýrské „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Nejsme stvořeni k úplné izolaci a samotářství. Základní přidaná hodnota přátelství je možnost sdílení, zvláště pak v těžkých dobách našeho bytí. Přátelství je reciproční vztah spojující dvě anebo více osob. Jedná se o mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou nákloností a porozuměním. Je to jiný level než jen to, že někdo zná někoho.

Skutečný přítel je více než kamarád či známý. Spojuje nás nejen vzájemnost, ale i tzv. stejná vlna. Skutečný přítel je připraven nám říkat pravdu, chce pro nás to nejlepší, je připraven pomoci, a to vždy, když je to potřeba. Spojují nás společné aktivity a společně strávený čas. Přítel nehledá jen naplnění svých potřeb a svůj prospěch. Na opravdového přítele je spolehnutí, nenechá nás lidově řečeno ve štychu. Přátelství se rodí pomalu, a pokud se naplní, pak významně posiluje naše jistoty a pocity bezpečí. Přátelé se dokáží vzájemně ocenit a podpořit a nešetří u toho vynaloženou energií. Důvěřují si, vzájemně se respektují, těší se jeden na druhého.

Přátelství se opírá o blízká morální a duchovní měřítka, je to jiná dimenze než účelové spolčení kumpánů. Jsme s někým propojeni, protože si věříme a navzájem o sobě nepochybujeme. Praví přátelé jsou vlastně vždy s námi, máme je totiž ve svém srdci, máme společně sdílené priority a hodnoty. Neznamená to, že s přítelem jsem vždy ve shodě, ale vždy jsme k sobě upřímní a ohleduplní zároveň. Jsou přátelství, která nás provázejí celým životem, ale jsou i taková přátelství, která vznikají nečekaně, zdánlivě nahodile, ale mohou nás náhle obohatit. Najednou vidíme, že nás s někým něco silně spojuje, máme společné zájmy, společný pohled na svět a naše nové pouto nám otevírá společné nové obzory. Opravdové přátelství je poklad, který v průběhu času více a více oceníme. Těch skutečných přátel nikdy nemáme mnoho. Štěstím je i jeden jediný.

Přátelství má blahodárné účinky i na naše zdraví. Pocity pohody a sounáležitosti s přáteli nás ukotvují a přispívají ke spokojenosti. Naše schopnost socializace a opětovaného přátelství nám dodává pocity podpory a radosti, což přispívá i k dlouhověkosti. Víme, že nejsme sami, že se můžeme s někým podělit o svoje úspěchy, že můžeme u někoho najít pochopení a podporu v případě nesnází. Přátelství prospívá naši duševní rovnováze, je hrází proti zničujícímu stresu a úzkostem. Opravdový přítel je jako naše druhé já. Nedopusťme, aby malá hádka navždy zničila velké přátelství. Nemusíme se nikdy obhajovat a něco vysvětlovat. Naši přátelé to nepotřebují a naši nepřátelé nám to stejně neuvěří.

„Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.“ John Lennon (1940–1980)

            

publikováno: 5. 1. 2024

Datum publikace:
5. 1. 2024
Autor článku:
Petr Havlík

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Setkávání s Janem Kačerem

„To nedáte dohromady,” tvrdil Jan Kačer s pobaveným úsměvem, když jsme se loučili po rozhovoru pro časopis. No, něco na tom bylo, protože jsme se setkali na filmovém festivalu tuším ve …

Nikoliv oslava, nýbrž truchlení: 9. květen

Medicína je trochu jako Rusko; neví, kde má hranice, a polyká jedno za druhým témata, která jí nepříslušejí. Ve stylu znělky Mládí republiky v Čs. rozhlase padesátých let, která začínala písní s textem …

Nepokoje na amerických univerzitách a schopnost pracovat s fakty

Čeští komentátoři až na výjimky prokazují v rámci izraelsko-palestinského konfliktu velmi chabou úroveň základních novinářských standardů. Ilustračním příkladem je komentář Alexandra Tomského Nenávist je smrtelně nakažlivá v deníku Právo.[1] Jeho text, …

Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …