„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Bohumil Sláma

Polyhistor, publicista a spisovatel

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve sporech o Rukopisy a v Hilsneriádě, zejména však ti, kdo pochopili převratný význam jeho přednášek, veřejných vystoupení, článků a knih, Sebevraždou a O studiu děl básnických počínaje a V boji o náboženství a Světová revoluce konče. Poté, co vystoupil proti Rakousku-Uhersku a po fenomenální cestě kolem světa zvítězil, se ujalo označení „tatíček Masaryk“, které vytvořili mladí vojáci, naši „kluci“ osiřelí v ruském zajetí, když viděli, že Rusové mají svého „tatíčka cara“.

Proslavil se tehdy nejen u nás, ale v celém světě. Americký prezident Woodrow Wilson mu uvěřil víc než rakousko-uherskému císaři Karlu I., podle britského premiéra Davida Lloyda Georga byl největším státníkem 1. světové války, francouzský premiér Léon Blum o něm po jeho smrti napsal: „Milován a ctěn víc než kterýkoli autokrat, nechtěl být nikdy víc než první občan mezi rovnými. Jeho autorita ve vlastním národě byla nesmírná, ale nevyplývala ani z jeho všemohoucnosti, které by se zmocnil, ani ze strachu, který by naháněl; jejím zdrojem byla vděčnost, důvěra a láska. Proto se všichni demokraté celého světa obdivovali jeho dílu, ctili jeho jméno a posilovali se jeho příkladem.“

Jako nekonformní myslitel a politik měl vždy mnoho nepřátel, avšak celé generace našich předků – těch, kterým šlo po jeho vzoru o prosazování morálky a zdravé demokracie – věřily jemu. Po komunistickém převratu však došlo k zásadní změně. Komunisté patřili k nepřátelům nejzavilejším, nejútočnějším a nejprolhanějším. Protože jejich éra trvala dvakrát tak dlouho jak éra 1. republiky (40 a 20 let), podařilo se jim ho z našeho veřejného povědomí postupně téměř vymýtit. Stejně smutné nebo ještě smutnější bylo to, že po roce 1989 tomu nasadili korunu postkomunisté, kterým už stačilo, že o něm pouze mlčeli. Poměr let tak vyrostl na 75 ku 20.

Naše nynější demokracie, založená „Klausovými dětmi“, je v krizi. Zmanipulované generace „Gottwaldových dětí“, stejně jako generace „Husákových dětí“, s tím nic nenadělá. Nadějí jsou jen (ti) mileniálové, kteří chápou, že nejde pouze o klima, ale též o závažné celospolečenské změny. Že je třeba vrátit se nejen k Havlovi, ale zejména k Masarykovi.

publikováno: 18. 1. 2024

Datum publikace:
18. 1. 2024
Autor článku:
Bohumil Sláma

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …

Pardubický Charvát vadí – průhonický Babiš ne

Policie v pardubické kauze již obvinila devatenáct lidí a dvě firmy, podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami magistrátu a dvou městských společností. Tyto manipulace se týkají staveb letního stadionu a parkovacího domu. Ve vazbě skončili tři …

300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …