Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Martin Jan Stránský

vydavatel Přítomnosti

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo ve školách buď omezené, nebo zcela zakázané. V Česku podobná vyhláška neexistuje. Dle vyjádření českého ministerstva školství úřad nemá kompetence k celoplošnému zásahu ohledně používání mobilů v čase výuky. Jak jinak. U nás se teprve na úrovni kulatých stolů v Senátu a ve Sněmovně začínají předávat fakta z této oblasti a diskutovat o tom, jak se má diskutovat.

V současné době není již pochyb o tom, že jak fyzické, tak mentální zdraví dětí a mládeže se postupně zhoršuje. Zhoršení je pak často v přímé souvislosti s počtem hodin strávených na mobilních telefonech. Užívání mobilů dětmi je přímo spojené s nárůstem úzkosti, deprese, šikanování, se zhoršením výsledků ve standardizovaných testech, s nárůstem obezity a s rozkladem rodinných i sociálních vztahů.

Minulý týden jsem se vrátil z Bratislavy, kde jsem se sešel s ministrem školství Tomášem Druckerem a v rámci debatního kulatého stolu také s komisařem pro dětská práva MUDr. Miklošem. Za pozornost stojí už to, že naprosto všechny skupiny ve slovenské společnosti – od politiků vládních i opozičních po organizace rodičů a učitelů – samy žádají o zrušení mobilů při školní výuce. Na Slovensku mají i mládežnický parlament (proč ho nemáme my, těžko říct), a i ten jednoznačně žádal o omezení možnosti používat mobily ve školách.

Diskuse tedy nebyla o tom, jestli mobily omezit, nebo ne, nýbrž o tom, jak přesně to udělat. Jako jeden z hlavních iniciátorů této iniciativy nejen u nás, ale i na Slovensku pevně doufám, že najdeme u našich sousedů inspiraci a že se naše české alibistické mlýny v této věci také brzy pohnou správným směrem.

publikováno: 2. 4. 2024

Datum publikace:
2. 4. 2024
Autor článku:
Martin Jan Stránský

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …