Michal Kovář

Vyučuje dějiny finštiny a finské literatury na Ústavu germánských studií FF UK / Narozen 1974 v Praze. Vystudoval filozofii a finštinu na FF UK v Praze a uralistiku na ELTE v Budapešti. Téměř 15 let učil na baltistice na FF MU v Brně, nyní vyučuje dějiny finštiny a finské literatury na Ústavu germánských studií FF UK.