3P vzniklo jako neformální sdružení literárních subjektů, které usilují o společnou podporu literární kultury. Každý měsíc Vám představí výběr deseti knih, které by neměly ujít Vaší pozornosti.

Začtěte se do současných poutavých knižních titulů, které pro Vás vybralo sdružení reprezentující literární úroveň, které mohou čtenáři důvěřovat.

Tento měsíc jsme vybrali následující:


 

Doporučené knihy na květen 2020

Josef Kroutvor/ Poletování jednoho ptáčka
Subtilní, spoustou unikátních detailů obohacené vzpomínky, do nichž se promítají historické události a v nichž se objevuje mnoho známých i zapomínaných osobností české kultury a společnosti.

 

Mariusz Szczygiel/ Není
Soubor literárních reportáží a fejetonů na téma pomíjení. Osudy české i polské. Vystupuje tam básnířka Viola Fischerová, autorův otec, který měl rád Prahu, důchodce, který kvůli konci světa všechno prodal, sochař-provokatér a mnoho dalších postav. „Po čtyřicítce jsem odhalil, že nejsem nesmrtelný, a něco jsem s tím musel udělat," řekl autor o své knize, za niž dostal loni na podzim nejvýznamnější polskou literární cenu Nike. A hlavně je to mistrovsky a originálně napsané, do téhle turbulentní doby skvělé čtení.

 

Ondřej Štindl/ Až se ti zatočí hlava
Temná groteska o vyhořelém novináři, kterou právě vydal letošní nositel Ceny Ferdinanda Peroutky Ondřej Štindl. Co se asi tak stane, když se unavený komentátor velkého deníku po znovuzvolení Miloše Zemana rozhodne, že toho má tak akorát dost. Navíc ho z redakce vymetou. Je čas přejít na druhou stranu barikády nebo se k ní aspoň přiblížit? A jde to vůbec?

 

Konstantina Hlaváčková, Petr Ascher, UPM/ Šílený hedvábník
Kniha Šílený hedvábník dává čtenářům nahlédnout do unikátního světa Ziky a Lídy Ascherových, kteří na pozadí dramatických událostí první poloviny 20. století vybudovali v Londýně textilní impérium. Z látek Ascherovské produkce šily modely přední světové módní domy. Publikace propojuje všechny aspekty bohatých osudů Ziky a Lídy Ascherových a poskytuje ucelený obraz překračující dílčí oborová, umělecká či technická hlediska. Kniha stojí za pozornost nejen kvůli svým poutavým textům, ale hlavně kvůli bohatosti svého obrazového doprovodu.

 

Peter Becher/ Adalbert Stifter: Touha po harmonii
Spisovatel a malíř Adalbert Stifter se narodil 23. října 1805 v Horní Plané. Šumava i rodné město, v němž prožil své dětství, se staly dějištěm mnoha jeho prací, zdrojem jeho inspirace. Jeho literární dílo patří bohatstvím svých obrazů, svými plastickými líčeními krajiny a přírody, jakož i vysokými morálními nároky a filozofickým záměrem jím vyprávěných příběhů ke skvostům německy psané literatury. Autor jimi pro svou česko-rakouskou domovinu vytvořil literární pomníky, které dodnes spojují obě země. Autor knihy empaticky líčí jeho život, který zasazuje do širších dobových souvislostí a vytváří tak věrný a plastický obraz života rakouské společnosti 19. století, v níž se Adalbert Stifter pohyboval. Jednání a myšlení spisovatele kriticky analyzuje, čtivým způsobem interpretuje jeho díla a osvětluje jednání jeho literárních postav, přičemž svůj výklad doplňuje četnými citáty ze Stifterových děl. Peter Becher připomíná, že byl hornoplánský rodák i nadaným malířem – krajinářem. V knize je otištěno několik jeho obrazů.

 

Jan Němec/ Možnosti milostného románu
Rozsáhlý románový projekt klade naléhavé otázky jak ohledně tématu milostného vztahu a soužití s jiným člověkem, tak i ohledně možností a dopadů románového příběhu v dnešním světě. Autor si pohrává s románovou formou, ale zároveň své psaní silně zakotvuje v tradici moderního románu. Provokuje čtenáře tím, jak vyprávění od linie milostného vztahu neustále odbíhá k jiným souvislostem, ale zároveň sžíravě analyzuje i sebe sama jako románovou postavu. Nabízí na jedné straně úzce privátní příběh několikaletého vztahu dvou mladých lidí, na straně druhé ale načrtává i široce panoramatický obraz soudobé společnosti a životních hodnot v časech rozkolísané doby. Jan Němec svým dílem ukazuje, že i dnes může mít román schopnost vyjadřovat společensky relevantní témata způsobem, který je jedinečný a nenahraditelný. A klást otázky, které nelze zodpovědět jednoduše a bez reflexe všech souvislostí.

 

Jiří Kratochvil/ Liška v dámu
Román se odehrává v padesátých letech 20. století a prolínají se v něm dvě dějové linie. Ta realističtější vypráví příběh mladého brněnského dělníka Pavla, který je jako perspektivní a jazykově talentovaný estébák vybrán, aby odešel na západ a provedl diverzní akci ve Svobodné Evropě. Druhou, fantaskní linií je příběh mladé lištičky. Stalin (v románu nazývaný Hospodář) dá vědcům z Pavlovova institutu úkol přetvořit ji v ženu a tu pak pod jménem Sylva vyšle na západ, aby zavraždila Winstona Churchilla. Hrdinové se ale ve svobodném světě setkají a jejich příběhy a osudy se spojí – život se ukáže být mocnější než záměry mocných. Román Liška v dámu je poctou imaginaci, literatuře jako hře slov a obrazů, ale zároveň nabízí i silný příběh o propojování a zároveň neslučitelnosti různých světů a také oslavu lidské a liščí svobody.

 

Bernard O’Donoghue/ Rainmaker / Deštivec: Selected poems / vybrané básně
Dvojjazyčný výbor z díla předního irského básníka. Básně Bernarda O’Donoghua (* 1945), jsou balady nebo jejich torza působící jako „archeologické nálezy.“ Reflexe smutku nad nemožností vřelého kontaktu, nad láskou, kterou nedokážeme naplnit nebo sdílet. O’Donoghue, povoláním profesor středověké literatury, si je vědom, že ubohé a tajemné Irsko jeho dětství už neexistuje. Krajina jeho poezie je fikcí, přesto ji dokážeme sdílet jako vlastní domov. Tereza Brdečková vybrala pro tento anglicko-český výbor čtyřicet básní z posledních šesti O’Donoghuových sbírek.

 

Jan Hanč/ Zanechané listy
Literární dílo Jana Hanče vyšlo v posledních letech v nakladatelství Torst ve dvou svazcích - Události a Dodatečné události. Ty ale nezahrnuly Hančovo literární dílo celé. Stranou zůstaly drobné příležitostné texty, značný počet dopisů a též Hančovy fotografie a koláže - a právě těmto textům a reprodukcím děl je věnován přítomný, závěrečný svazek třídílného vydání Hančova díla, který nemá zdaleka jen význam doplňující či dokumentární. Zejména dopisy ukazují hlubokou Hančovu osobnost, skutečného tvůrce a spisovatele, který se v nelehkém období padesátých let skrýval pod nenápadnou maskou trenéra lehké atletiky.

 

Petra Dvořáková/ Vrány
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko?

 


Autoři vybraných děl budou kontaktováni a pozváni k přátelskému setkání u rautu, které proběhne koncem roku.

Více o vzniku a cíli 3P se můžete dozvědět ZDE.