Strofa XIII. Danteho Božské komedie

Věčné trvání lásky. 8. Láska nikdy nepřestane! Ať jsou to proroctví, zaniknou, ať jsou to dary jazyků, ustanou, ať je …

Datum publikace:
6. 11. 2017
Autor článku:
Dante Alighieri