Věrni cti své rasy – vzdělanci xenofobové

Prohlašují, že nevědí, co je to pravda, co je spravedlnost či jiná „metafyzická mračna“. „Člověk nenáleží svému jazyku ani své rase; patří jen sám sobě, poněvadž je bytostí svobodnou a …

Zrada vzdělanců

…Nakonec bych ještě rád upřesnil svou myšlenku v jednom bodě a řekl, že se vzdělanec podle mne nijak neproviňuje proti své úloze tím, že sestoupí na veřejná prostranství, pokud tam …

Síť nenávisti houstne

Z knihy ZRADA VZDĚLANCŮ vybíráme v souvislosti s textem Petra Fleischmanna Francouzské slovo clerc (z latinského clericus, člověk duchovní, v opak laiku, člověku světskému), jímž autor označuje typ lidí, jejichž …