Neviditelnost je fyzikální vlastnost

Abychom se pohnuli z místa a udělali krok, musíme se odrazit od země. Odraz je zřejmý při poskakování. Ale i malý krok potřebuje odraz od země. Každý pohyb z místa …

Kdo jsou svatí?

Svatými jsou v katolické církvi nazýváni lidé, kteří vzali Pána Boha a jeho program vážně. Jejich vzorem se stal Ježíš. Rozhodující pro ně bylo: Co by na mém místě dělal …