Stagnation in 2012 Czech foreign policy

A look at Czech foreign policy in 2012 leads to the simple conclusion that it was a quieter, and therefore less significant, time. It is clear that the Czech Republic …

Přešlapování české zahraniční politiky

Ohlédnutí za českou zahraniční politikou v roce 2012 nabízí snadný závěr, že se jednalo spíše o klidné, a tedy i méně významné období. Na jedné straně je nezpochybnitelné, že ČR …