Je libo plukovníky nebo raději šašky?

Jeden se obává policejního státu. Druhý bojuje se spiknutím plukovníků. Exemplárně. Přistřihne jim křidélka. Jejich nezávislost, vzniklá souhrou snahy ministra spravedlnosti a nedůvěry koaličních partnerů v partaj, jíž vnitro dočasně …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
Jakub Wolf

Europa Jagellonica

Vážení čtenáři, v Kutné Hoře se na nezvykle veliké výstavě Europa Jagellonica potkáte s tím, kam jsme patřili v době panování Jagellonců v Čechách, jistě i před nimi a zajisté …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
David Bartoň

Velryby na šestce padesát za kilo

Ministr životního prostředí Chalupa ušetřil 50 tisíc ze státního rozpočtu tím, že neposílá českého zástupce do velrybářské komise. Následkem toho může vybíjení velryb pod záminkou japonského “výzkumu” pokračovat. Japonci mohou …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
Jakub Wolf

Kdo by neměl jet na fotbal

Kdo by neměl jet na fotbal Po Merkelové jeden evropský politik za druhým, dokonce včetně těch českých, prohlašuje, že asi na Ukrajinu na fotbal nepojede. Taková teď panuje představa o …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
Jakub Wolf

Hněv užitečných jednorožců

Slavného pana Webstera, anglického reformátora jazykozpytu, přistihla prý jeho choť, jak líbá služku. Pravila, že je překvapena. Precizní Webster ji opravil: „Překvapen jsem byl přece já, Vy jste konsternovaná!“Jsou situace, …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
David Bartoň

Lidé mají dost

Lidé toho mají dost,říká se. Mají dost toho. Jenže toho je vždycky podle všeho víc, než dost. Vlastně toho ani nemůže být nedostatek, podle všeho. Kdyby to tak šlo bez …

Datum publikace:
12. 6. 2013
Autor článku:
Jakub Wolf

Umělec – podobizna Boha Stvořitele

Nikdo nedokáže porozumět lépe, než vy, umělci, geniální tvůrcovékrásy, čím bylo pathos, s jakým Bůh na úsvitu stvoření přikládalk dílu své ruce. Bezpočtukrát se zjevil odlesk onoho pocitu vevašich očích, …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Zvláštní schopnosti umělce

Ne všichni jsou povoláni, aby se stali umělci v přesném slovasmyslu. Avšak dle Knihy Genesis je úkolem každého člověka býttvůrcem vlastního života: člověk z něj má učinit mistrovské uměleckédílo.Podstatné je, …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umělecké schopnosti ve službě krásna

Velký básník Cyprian Norwid napsal:(…) Neboť krása k tomu je, aby nás uvádělado práce – a práce, aby nás křísila. (4)Téma krásna je zásadním prvkem uvažování o díle. Ukázal jsemtak …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umělec a společné dobro

Společnost potřebuje umělce, podobně jako potřebuje vědcea techniky, dělníky a intelektuály, kazatele víry, učitele, otce a matky,kteří zabezpečují růst člověka a společenský rozvoj prostřednictvímvznešené umělecké formy, jíž je „umění výchovy“. …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umění před tajemstvím Vtěleného Slova

Právo Starého zákona obsahuje výslovný zákaz vypodobňováníBoha neviditelného a nevyjádřitelného prostřednictvím „rytinynebo věci slité“ (V M., 27,15), protože Bůh přesahuje všechnamateriální vypodobnění: „Jsem, který jsem“ (II M, 3,14). Avšakv tajemství …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Plodné spojenectví Evangelia s Uměním

Každá autentická inspirace umělecká překračuje hranice toho,co vnímají smysly a prostupujíc skutečností usiluje vyjasnit jejískryté tajemství. Má své zdroje v hloubi lidské duše – tam, kdeprahnutí touhy dát smysl vlastnímu …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Základy

Umění, s nímž se křesťanství setkalo na počátku svých dějin,bylo zralým plodem klasického světa, vyjadřovalo jeho estetickézásady a později bylo nositelem jeho hodnot. Podobně jakove sféře života a myšlení, tak …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Středověk

Následující staletí byla svědky bouřlivého rozvoje křesťanskéhoumění. Na Východě dále rozkvétalo ikonografické umění, spojenése zvláštními kánony teologickými a estetickými současně s přesvědčením,že ikona patří částečně ke svátostem. Zpřítomňujetotiž tajemství Vtělení …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Humanismus a renesance

Myšlenkové kulturní klima, které umožnilo neobyčejný rozkvětumění v epoše humanismu a renesance, utvářelo hojnou měroutéž vztah umělců v jejich oborech ke skutečnosti náboženské.Zřídla jejich inspirace jsou jistě různorodá, podobně jako …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Snaha o nový dialog

Ale je též pravda, že v novodobé epoše vedle proudu humanismukřesťanského, jenž vytyčil meze značnému dílu kulturya umění, vytvořila se postupně též jiná forma humanismu, příznačnánepřítomností Boha, nebo často Boha …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Paul Wilson – Krátká biografie

Paul Robert Wilson se narodil 3. 7. 1941 v kanadském Hamiltonu. Na střední školu chodil v ontarijském Exeteru, v Torontu pak vystudoval anglickou literaturu na University of Toronto a ve …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Martin Machovec

V duchu II. Vatikánského koncilu

II. Vatikánský koncil položil základy k novému vztahu meziCírkví a kulturou, jehož bezprostřední důsledky se týkají takésvěta umění. Tento vztah se má rozvíjet ve znamení přátelství,otevřenosti a dialogu. V Ústavě …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Církev potřebuje umění

Aby mohla Církev hlásat poselství, jímž ji pověřil Kristus,potřebuje umění. Musí totiž působit, aby skutečnost duchovní,neviditelná, Boží, se stávala zřejmou, a dokonce v rámci možnostípřitažlivou. Musí proto vyjadřovat ve srozumitelných …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.