Nejhezčí řeč na světě

Prstýnek sklouzl z prstu do potoka, pro kousek zlata ta žalost přehluboká? Prstýnek milého, to proň snad tolik pláče? Co teprv slz bude nám tváře smáčet, až umře maminka, jednou …