Království přírody je i není pro každého

Láska k přírodě (…) má zřetelně duchovní hodnotu. Nepřichází k muži nebo ženě, již jsou plně pohlceni sobeckými, světskými nebo materiálními cíli. Nebudete-li jako malé děti, nevstoupíte do království přírody, tak …