Království přírody je i není pro každého

Láska k přírodě (…) má zřetelně duchovní hodnotu. Nepřichází k muži nebo ženě, již jsou plně pohlceni sobeckými, světskými nebo materiálními …

Datum publikace:
17. 12. 2019
Autor článku:
John Burroughs