Byla válka…

Byl to jeden z mých nejstrašnějších zážitků z války a možná vůbec nejhroznější zkušenost. Stáli jsme na dvoře hned u prahu domovních dveří. Držím se tatínka a cítím dobře, jak …