Jsme jako kanárci ve virtuální síti

Nemalá část populace má významným způsobem pokřivený obraz společnosti, ve které žije. Její možnosti a schopnost vnímat pravdivě svoje širší okolí, …

Životní názory Brouka Pytlíka

Nad rozhlasovými komentáři Ivana Hoffmana Příklady blátivého myšlení a falešných emocí pro zábavu i poučení vybíráme do glos. Dnes je na řadě …