Pane inženýre Babiši,

odpovídám na váš dopis ze 4. května 2018, jímž mi sdělujete, že mi byla udělena Cena Bezpečnostní rady státu. Ceny …

Datum publikace:
29. 5. 2018
Autor článku:
Luboš Dobrovský