Anti, anti … a Ty?

milovat / neživý a živý nevidět ve všem / jenom chyby přijímat co tě / voslovuje / voslovit / co …