K tomu tu přece jsme

Těšit se ze života a přijímat sám sebe je umění. V Kulhavém poutníkovi Josefa Čapka má tuto konkrétní podobu (PH): „Ale odkud jsem já, není mi známo. (…) Paměť mám dobrou, pamatuji …

Nerozumíme tomu, co se nám líbí?

Divák je dlužen kultuře, aby rostl v těchto věcech a trochu se v nich vyvíjel. Chápu moderní obrazy lehce a bezprostředně. Nedovedu si tedy v celé šíři vymyslit všechny pocity …

Skepsi ve psí a o kursu nadosobních hodnot

V minulém čísle Přítomnosti dočetl jsem se v článku J. Kodíčka O generaci ztracené a opět téměř zase nalezené, o zásadních výtkách skepse a o neschopnosti povznésti se k hodnotám …

Kritika kritiky kritika

Přečetl jsem si v Přítomnosti s chutí pěkný článek Z. Rykra nazvaný ,,Současná situace malby´´, která se mu jeví náramně neutěšená. (…) Cožpak by teprve říkal, myslil jsem si, kdyby …