Maturita z Bible?

Součástí kultury židovského národa byl vždy důraz na vzdělání. V tom tkvěla výjimečnost jeho společenství, díky tomu v průběhu staletí …

Datum publikace:
28. 5. 2017
Autor článku:
Sára Konvalinková