Veronika Hermann

Odborná asistentka na katedře médií a komunikace na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti /

Takový banální nacionalismus

Přestože oficiální ideologií v komunistickém Maďarsku byl socialistický internacionalismus, v populárních médiích se v té době objevovala nacionalistická vyprávění. Co tento rozpor vysvětluje …

Datum publikace:
24. 7. 2023
Autor článku:
Veronika Hermann