Sovětská brutální svévole

Současně se vstupem Sovětské armády v závěru druhé světové války, koncem roku 1944, přistoupily na území Československa speciální orgány sovětské …

Datum publikace:
20. 5. 2015
Autor článku:
Vladimír Bystrov