Nějak nám to tady hnědne

Arabista by neměl být rasistou či xenofobem. Toto názorové rozpoložení mysli totiž zatemňuje úsudek a vede k jednání, z něhož je cítit kouř z další Osvětimi.

Nechť zde však není pochyby o mých názorech. V žádném případě v tomto textu nevyzvu k politické korektnosti či multikulturalismu. Nechť má každý člověk názor, jaký chce, a možnost jej veřejně hlásat, aniž by při tom ovšem překřikoval ostatní. Ale to vše s onou pověstnou výjimkou z pravidla: upírání lidství jinému člověku. Naše kultura stojí kromě jiného na humanismu a individuálních právech a svobodách a dehumanizace, ať už skupin lidí či jednotlivců, je s ní proto neslučitelná a ohrožuje ji.

Před časem jsem byl na jedné diskuzi s ředitelem Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze prof. PhDr. Eduardem Gombárem, CSc. Zaujala mne jeho odpověď na dotaz, zda řeší mezi svými studenty problém xenofobních či rasistických předsudků. Lakonicky odvětil, že nikoliv, neboť takový problém se v řadách studentů jeho ústavu nevyskytuje. O to více mne udeřilo do očí, když jsem na facebooku uzřel komentář pod odkazem na uznání Palestiny za nečlenský stát OSN. Text reagující na negativní postoj ČR k uznání Palestiny zněl „Správně! My špínu neuznáváme! “ a byl „likován“ jedním z adeptů na absolvování oboru arabistika.

Na dané formulaci, která podle všeho nebyla míněna jako vtip, je podle mne děsivá řada věcí. Zaprvé je to dehumanizace lidských bytostí, zde palestinských Arabů. Ba co víc. Arabové zde nejsou ani pomyslní švábi, jako Tutsiové ve Rwandě, oni totiž nejsou ani organismus. Jen špína. Když s ní zametete, tak to vlastně ani není hřích. Je to naopak takové správné, čisté řešení… Úklid je občas přece potřeba, že… Další děsivou věcí je pro mne faktor kolektivnosti obsažený v takovémto tvrzení. Kdo je ono „My“? To jsem i já? Ale já jsem přece rád, že Palestina v tomto hlasování uspěla… Stejně kolektivně jsou vnímáni i Palestinci titulovaní jako jednolitá bezduchá hmota slovem špína. A pak je zde zabudováno ono tolik „potřebné“ dělítko pro oddělení zrny od plev, čistého od špinavého: „My – lidé“ versus „ona – špína“.

Je vhodné uvést, že nešlo o jediné cukání v pravé paži, co jsem nejen v arabistických kruzích ale i mezi řadou dalších vzdělaných lidí zaznamenal. Jinými slovy nepíšu tento text proto, že bych bazíroval na pár slovech kdesi na internetu. Zdá se mi, jak kdyby opovržení či nenávist k Židům nebyla košer, ač i ta se najde, byť obvykle zakuklená, zatímco nenávist k Arabům a muslimům je považována za naprosto oprávněný a žádoucí postoj. V reakci na daný komentář zde nevolám po trestu či cenzuře jeho příznivců, ale za to biji na poplach, neboť si myslím, že budoucí odborník na cizokrajnou kulturu by měl být směřován pokud možno k toleranci. Nenávist a opovržení by naopak měly být tím posledním, co řídí v globalizovaném světě jeho kroky.

Naše kultura je o dialogu a diverzitě názorů, proto toleruji existenci byť podle mne rasistického portálu eurabia.cz, stejně jako facebookové stránky „Islám v České republice nechceme“ a nemyslím, že by jejich cenzura byla řešením, neboť i cenzura a demokracie jsou pojmy, co se spolu bijí. Příspěvky, které se na nich a dalších místech objevují, jsou pro nás, arabisty, výzvou a varováním, že se máme snažit, aby se spory řešily bez prolévání zbytečné krve a kultury se stýkaly a ne potýkaly. Naši kulturu a demokratické zřízení neohrožuje jen radikální islám a jeho fanatičtí stoupenci, ale i naše neméně fanatická reakce, ať už v podobě extrémního multikulturalismu a ústupkářství nebo v podobě rasistických komentářů a terminologie operující právě s takovými pojmy, jako je uváděná „špína“.

Demokracie přece není o dobrovolné civilizační sebevraždě stejně, jako jsou její hodnoty neslučitelné s líbivými „konečnými řešeními“. Kulturní appeasement vůči radikálnímu islámu je stejnou rezignací na demokratické hodnoty, jako je pravicový extremismus. Obojí vede k záhubě našeho společenského zřízení. Chovejme se proto jako lidé a mysleme civilizovaně. Třeba nesouhlasíte s uznáním Palestiny. Ale to je ono vzývané svaté právo na váš názor. Tak si ho nekažte považováním druhé strany za nelidskou špínu. Nesnižujte se na úroveň primitivů. Hajme si, co je naše, ale jako lidé. Minimálně pro mne je (nejen) proto Palestinec také lidskou bytostí.

Jan Kužvart je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), projektovým koordinátorem Prague Security Studies Institute (PSSI) a bloggerem portálu ČT24. Uvedené názory jsou pouze jeho. Pro informace o dění na Blízkém východě je možno sledovat jeho twitter nebo se zařadit mezi odběratele veřejného obsahu jeho účtu na facebooku.

publikováno: 6. 1. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


„Intimní rozhovor“ s hlavou Parlamentních listů

Intimního je čím dál míň. Nejen kamerové systémy skoro všude „monitorují“. V těchto mlžných dnech a nocích, …

Mukl, cirkusák a slavný galerista – tři životy Oskara Krauseho

Název kapitoly připomíná banální hodnocení, ale ve skutečnosti to byl občas thriller, občas komedie dell’arte, …

Neslušné návrhy a Mee too

Minule jsem se tu svěřil, že pozapomenuté poznámky z návštěvy Walhally (které se později staly mým …

Žijeme v době Karla Gotta?

Název článku jsem si vypůjčil z titulku, který se nedávno objevil v příloze Práva. Přidal jsem otazník, …

Nejvyšší čas začít plivat na Václava Havla

Blíží se významná výročí, blíží se čas vzpomínání, rekapitulací, bilancování, hodnocení, přehodnocování a hlavně osobní propagace. …

Tweetová „politika“

Jestli se v něčem dnešní doba liší od té předchozí, pak je to ve způsobu komunikace. …

Strašlivý život Babišův

Důkazů o tom, že Andrej Babiš vědomě devastuje krajinu, likviduje fungující podniky a zneužívá ke svým účelům …

Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …