Prognostici z jednoho ústavu aneb tajemníci jsou zas IN

Ústav pro studium totalitních režimů je dnes řízen lidmi, kteří mají podivuhodný dar předjímat, kam se naše společenské zvyklosti šinou.

Nejdřív se tito – radní ÚSTR – naoko pohoršovali a žbrblali, že konkursem vybraný ředitel (D.Herman) nemá žádné formální historické vzdělání, ačkoliv je jako theolog pochopitelně má. Každý v humanitních vědách slušně studovaný člověk (rozuměj patrně vzdělaný jinde, než nebozí členové rady) ví, že studium církevních dějin je pro theology povinné v značné hloubce. Ví, že takové studium se studiu „necírkevní“ historie metodou i rozsahem zcela vyrovná. A ví konečně, že takové formální vzdělání, resp. potvrzení o něm, nevypovídá o skutečném vzdělání adepta zhola nic.

Rada ÚSTR řádně zvoleného ředitele nakonec sestřelila. Svou věrnost vlastním zásadám vzápětí projevila naplno jmenováním ředitelky bez zkušeností s vedením a bez historického vzdělání.

Nyní lehce obnovená a, zdá se, ještě revolučnější rada přišla s něčím docela novým. Řízením tajným. Při neobhájeném sestřelení ředitele Hermana a instalaci nové ředitelky totiž protestovali rozliční historikové, laici i hysterikové. Nedočkali se od rady důvodů. Naproti tomu valná většina Vědecké rady ÚSTR (mezinárodní sbor expertů, který práci ústavu garantuje svou pověstí) na protest proti způsobu odvolání abdikovala.

Michal Uhl, člen rady ÚSTR, ve Studiu ČT24 vysvětloval: „Výběrové řízení má dvě části: ta první část je anonymní hodnocení koncepcí a v této fázi jsou anonymní jak uchazeči, tak samotná výběrová komise, která má deset jmen. Do 14. února má komise termín, aby koncepce vyhodnotila. Následně budou koncepce zveřejněny na stránkách ústavu včetně jmen uchazečů,“ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/256849-prozatimni-sefka-ustr-se-neprihlasila-do-tendru-na-noveho-reditele/).

Jména uchazečů ani jména poroty se nedozvíme prý proto, aby se zabránilo ovlivňování a obtěžování těch i oněch. Od nynějška se po příkladu ÚSTR budou dělat výběrová řízení tajně. Budeme rádi, když se nakonec dozvíme výsledek.

Takto se projevuje společnost dokonale zaslepená záští a zapletená do partičkování – nepředpokládá se, že by někdo z komise byl schopen se podívat na „koncepci kolegy“ s nadhledem nad osobní vztah obou? Nepředpokládá se, že by členové komise dokázali nepodlehnout masírce zvenku? Neunesou zodpovědnost za svou osobní volbu před uchazeči a veřejností? Pokud toto nedovedou, jsou vůbec svéprávní jako členové jakékoli komise?

Ono to bude ale u nás všechno jinak. Pod rouškou absolutní, protikorupční nestrannosti se najede na tajné způsoby volby (možno využít na kterékoli místo), kde ti důležití aktéři – zadavatelé („rady“ a „komise“) budou samozřejmě vědět, kdo co psal a koho z „anonymizovaných“ uchazečů mají vybrat, jen nebudou ani známi a tudíž ani zodpovědní za svou volbu. Pak už konečně nebude, co, komu a proč vysvětlovat!

publikováno: 5. 1. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …

Století jedné ženy

Staša Fleischmannová, fotografka a autorka pamětí[1] slaví své 100. narozeniny Dvojčata Staša a Ola (Olga) Jílovské se …