Prognostici z jednoho ústavu aneb tajemníci jsou zas IN

Ústav pro studium totalitních režimů je dnes řízen lidmi, kteří mají podivuhodný dar předjímat, kam se naše společenské zvyklosti šinou.

Nejdřív se tito – radní ÚSTR – naoko pohoršovali a žbrblali, že konkursem vybraný ředitel (D.Herman) nemá žádné formální historické vzdělání, ačkoliv je jako theolog pochopitelně má. Každý v humanitních vědách slušně studovaný člověk (rozuměj patrně vzdělaný jinde, než nebozí členové rady) ví, že studium církevních dějin je pro theology povinné v značné hloubce. Ví, že takové studium se studiu „necírkevní“ historie metodou i rozsahem zcela vyrovná. A ví konečně, že takové formální vzdělání, resp. potvrzení o něm, nevypovídá o skutečném vzdělání adepta zhola nic.

Rada ÚSTR řádně zvoleného ředitele nakonec sestřelila. Svou věrnost vlastním zásadám vzápětí projevila naplno jmenováním ředitelky bez zkušeností s vedením a bez historického vzdělání.

Nyní lehce obnovená a, zdá se, ještě revolučnější rada přišla s něčím docela novým. Řízením tajným. Při neobhájeném sestřelení ředitele Hermana a instalaci nové ředitelky totiž protestovali rozliční historikové, laici i hysterikové. Nedočkali se od rady důvodů. Naproti tomu valná většina Vědecké rady ÚSTR (mezinárodní sbor expertů, který práci ústavu garantuje svou pověstí) na protest proti způsobu odvolání abdikovala.

Michal Uhl, člen rady ÚSTR, ve Studiu ČT24 vysvětloval: „Výběrové řízení má dvě části: ta první část je anonymní hodnocení koncepcí a v této fázi jsou anonymní jak uchazeči, tak samotná výběrová komise, která má deset jmen. Do 14. února má komise termín, aby koncepce vyhodnotila. Následně budou koncepce zveřejněny na stránkách ústavu včetně jmen uchazečů,“ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/256849-prozatimni-sefka-ustr-se-neprihlasila-do-tendru-na-noveho-reditele/).

Jména uchazečů ani jména poroty se nedozvíme prý proto, aby se zabránilo ovlivňování a obtěžování těch i oněch. Od nynějška se po příkladu ÚSTR budou dělat výběrová řízení tajně. Budeme rádi, když se nakonec dozvíme výsledek.

Takto se projevuje společnost dokonale zaslepená záští a zapletená do partičkování – nepředpokládá se, že by někdo z komise byl schopen se podívat na „koncepci kolegy“ s nadhledem nad osobní vztah obou? Nepředpokládá se, že by členové komise dokázali nepodlehnout masírce zvenku? Neunesou zodpovědnost za svou osobní volbu před uchazeči a veřejností? Pokud toto nedovedou, jsou vůbec svéprávní jako členové jakékoli komise?

Ono to bude ale u nás všechno jinak. Pod rouškou absolutní, protikorupční nestrannosti se najede na tajné způsoby volby (možno využít na kterékoli místo), kde ti důležití aktéři – zadavatelé („rady“ a „komise“) budou samozřejmě vědět, kdo co psal a koho z „anonymizovaných“ uchazečů mají vybrat, jen nebudou ani známi a tudíž ani zodpovědní za svou volbu. Pak už konečně nebude, co, komu a proč vysvětlovat!

publikováno: 5. 1. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Může si Babiš starší i ve Švýcarsku dělat cokoli?

Vážený pane velvyslanče, obracím se k Vám s prosbou, aby se orgány Švýcarské konfederace v co nejkratší době …

U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …