Rusko v Česku dlouhodobě buduje „vlivové a propagandistické struktury“

Varují před tím Bezpečnostní informační služby i informace zevnitř české ruskojazyčné komunity. Rusko má zájem hlavně o energetiku a vědu, ale i o nástroje vlastní propagandy.

Vyčíslit to, kolik příslušníků ruských zpravodajských složek se v Česku pohybuje, je prakticky nemožné. Podle české kontrarozvědky však lze počet vyjádřit jedním slovem – vysoký.

Věda, jádro, Gazprom

„Stejně jako v uplynulých letech BIS věnovala pozornost vysokému počtu příslušníků ruských zpravodajských služeb pobývajících či působících na území ČR,“ píše BIS ve veřejné části své výroční zprávy za rok 2014.

„Aktivity ruských zpravodajských důstojníků a jejich spolupracovníků v ČR jsou v přímém rozporu s „kvalifikovanými a zasvěcenými komentáři“ o tom, že v Česku není nic, o co by mohla ruská špionáž stát.

Zájmy Ruska v České republice jsou naopak poměrně široké. „V oblasti sběru informací se ruská moc a její zpravodajské služby v uplynulém roce soustřeďovaly na českou energetiku a otázky jejího dalšího směřování a na vědecko-technickou oblast,“ konstatuje BIS.

Zvláštní důraz v oblasti energetiky Rusko klade na jadernou energetiku. Zde se ruské zájmy oproti předchozímu období dokonce rozšířily spolu s tím, jak Česko řeší dostavbu nových jaderných bloků nejen v Temelíně, ale i v Dukovanech. Rusko má i nadále zájem o dodávky svého jadrného paliva pro Temelín

„V kontextu dění v Evropě byla česká jaderná energetika v novém ruském pojetí začleněna do širších středoevropských souvislostí, což je cesta k efektivnějšímu využití investic a úsilí vynakládaných na vytváření, fungování a stabilizaci vlivových struktur ve středoevropském regionu a jejich budoucí využití,“ píše BIS.

V tuzemské energetice BIS podle svých slov „podrobně analyzovala způsoby a podmínky, za jakých se do ČR dováží plyn z Ruské federace.“ Především dominantní vývozce ruského zemního plynu, společnost Gazprom, pokračoval ve snaze v maximální možné míře kontrolovat přepravu, skladování a obchod se zemním plynem nejen v Česku, ale v celém středoevropském regionu.

Podobně aktivní jsou ruské tajné služby i ve vztahu k české vědě a výzkumu. „Cílem ruského zájmu se stává česká účast v mezinárodních vědecko-technických projektech a na tyto projekty navázané možnosti přístupu k finančním prostředkům z českých i evropských grantů cestou českých prostředníků spolupracujících s ruskou stranou,“ popisuje BIS.

Štěpení v ruské komunitě

Česká kontrarozvědka v souvislosti se špionážními aktivitami upozorňuje i na dlouhodobě nezvykle vysoký počet zaměstnanců ruské ambasády v Česku. Jak zjistil HlídacíPes.org, na ruské ambasádě pracovalo vloni v diplomatických i nediplomatických pozicích 142 lidí.

„Ruská ambasáda je v Praze nepřiměřeně veliká a je otázka, zda napomáhá rozvoji lepších vzájemných vztahů. Myslím, že ne. Je spíše součást ruské propagandy,“ kritizoval to například poslanec Ivan Gabal.

Zájmem Ruska je i jeho obraz na Západě a tedy i v České republice. „Rusko ani v uplynulém roce nerezignovalo na vytrvalou snahu o získání kontroly nad ruskojazyčnou krajanskou komunitou pobývající v ČR, respektive o prosazení prokremelsky orientovaných organizací a osob do pozic zástupců celé ruskojazyčné komunity pro komunikaci s českými státními institucemi a orgány,“ píše BIS.

To potvrzují i členové ruské národnostní menšiny v Česku. „Prohloubilo se výrazné názorové rozdělení ruskojazyčné komunity, které bylo popsáno již v předchozích letech,“ napsal pro letošní Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice zástupce ruské menšiny Alexej Kelin.

Štěpení v komunitě Rusů a „ruských Čechů“ posílila mezinárodní situace, anexe Krymu, válka na Ukrajině a protiruské sankce.

Příslušníci národnostní menšiny, tedy čeští občané, převážně sdílejí demokratický a proevropský hodnotový systém České republiky. Jen nevelká část je ovlivněna oficiální propagandou současného ruského režimu a ta své názory nezveřejňuje,“ popisuje oficiálně nezveřejněná část zprávy o ruské menšině v Česku.

Opačný poměr je podle ní mezi občany Ruské federace, kterým se buď nepodařilo získat občanství ČR nebo o něj ani nežádají. Podle BIS se právě v souvislosti s ukrajinskou krizí předvedla „ruská moc a její sympatizanti celou škálu bílé, šedé i černé propagandy“.

Vědomě i nevědomě

„Rusko dlouhodobě buduje v Česku vlivové a propagandistické struktury, jejichž cílem je prosazovat a chránit ruské ekonomické a politické zájmy na úkor zájmů Česka a potažmo NATO a EU,“ upozorňuje BIS.

Spektrum nástrojů ruské propagandy v Česku podle kontrarozvědky začíná u ideologicky manipulovaných občanů, kteří nevědomě podporují ruské propagandistické úsilí a končí u profesionálů, kteří s Rusy spolupracují vědomě.

„Zásadní vliv na české publikum měly a mají české prorusky orientované organizace či jednotlivci a jejich webové projekty, které ruské názory a argumenty českému publiku přetlumočí či podsunou a následně potvrzují kruhem takovým způsobem, že se běžný občan může domnívat, že nepřijímá ruské ideje, nýbrž názory a přesvědčení českých spoluobčanů,“ poukazuje i na mediální scénu a sociální média BIS.

Text vyšel na serveru Hlídací pes.

publikováno: 17. 9. 2015

NEJNOVĚJŠÍ články


U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …