Zeman a pravicoví extremisté

Miloš Zeman po svém zvolení prezidentem začal díky ekonomickým zájmům svých loutkovodičů a osobní zášti vůči Západu, kde ho žádná politická reprezentace nevítá, obracet kormidlo směřování České republiky směrem na východ. Ten nejhorší dopad jeho politiky na českou společnost však přišel teprve v momentě, kdy si uvědomil, že jeho veřejná podpora je na historickém minimu.

Zeman se postavil do čela veřejného odporu proti přijímání uprchlíků do České republiky. Stal se kvůli tomu prvním prezidentem České republiky, ke kterému začali vzhlížet extremisté. Je hvězdou všech dezinformačních webových stránek a konspiračních skupin na sociálních sítích. Vrcholem jeho přimknutí k osobám, které si přejí změnu demokratického politického režimu v České republice, bylo vystoupení 17. Listopadu 2015 na pražském Albertově po boku (tehdy ještě) předního českého islamofoba Martina Konvičky. Svůj projev tam pronášel mimo jiné k zástupcům polovojenské milice Marka Obrtela, jejíž členové se netají tím, že v případě vypuknutí války s Ruskem povraždí vrcholné politiky vlastní země. Jak ovšem na prezidenta Zemana pohlížejí čelní představitelé extremistických politických stran? To lze ověřit na základě vyjádření čelních představitelů dvou největších, tedy Dělnické strany sociální spravedlnosti a Národní demokracie.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je jediná krajně pravicová politická strana, která se k prezidentu Zemanovi staví otevřeně negativně. Občas sice podpoří nějaký jeho nápad ohledně migrační krize, ale jinak ho zařazuje mezi představitele zkorumpovaného režimu. Korupce obecně je téma, kterým DSSS nejčastěji argumentuje proti politickému režimu v České republice a jeho politickým elitám, kam řadí i Miloše Zemana. U něj jsou otevřeně kritizovány jeho konkrétní politické kroky, což u ostatních extremistických stran není vůči Zemanovi příliš obvyklé. Vztah k prezidentu Zemanovi shrnul výstižně předseda místní organizace Slánska Miroslav Konečný: „Nemohu souhlasit s názory, že Miloš Zeman je nacionalista, že je tzv. náš (rozuměj do morku kostí vlastenec s neměnnými názory, bojující proti odnárodňování a federalizaci Evropy). Byl to vždy federalista, horující pro Evropu jednoho národa. Zastánce přijetí eura, této umělé měny. Zneuctil Pražský hrad, sídlo našich králů, vyvěšením modrého hadru se žlutými hvězdičkami. Kdo tvrdí, že je Zeman našeho ražení, nesmí přehlédnout určité výroky a záchvaty autentičnosti prezidenta: Např. ve Washingtonu prohlásil směrem k židovským lobbistům, že jsme všichni židi, přičemž plynulou hebrejštinou velebil Izrael, dále že závidí Slovákům euro, o virotickém vrávorání nad posvátnými českými klenoty snad raději ani nemluvě. Ale hlavně je nutné všimnout si jeho absolutního protimluvu ve věci vlastenectví.“1

Připomeňme, že DSSS je jediná extremistická strana, vůči které se prezident Zeman otevřeně vymezil. Ve svém projevu u památníku židovského holocaustu ji označil za jedinou neonacistickou stranu v České republice. Učinil tak zřejmě z toho důvodu, aby odvedl pozornost od mnohem závažnějších antisystémových politických subjektů, které v té době manipulovaly s emocemi společnosti.

Národní demokracie, v jejímž čele stojí trestně stíhaný antisemita Adam B. Bartoš, už hodnotí Zemana poněkud shovívavěji. Na rozdíl od Dělnické strany sociální spravedlnosti zakládá svou delegitimizaci politického režimu v České republice hlavně na konspiračních teoriích. Na mezinárodních spiknutích, které ovlivňují i politický establishment v České republice s cílem zotročit český národ. Z toho důvodu zřejmě její představitelé tu a tam přehlédnou nějaký korupční skandál v okolí prezidenta Zemana. Soustředí se zejména na jeho světonázory. Nesouhlasí s ním v jeho pohledu na evropskou integraci a ,,podpoře burešovin či koketování s globálními kmotry, kteří opouštějí potápějící se USA a chtějí začít svůj vliv uplatňovat skrz Cínu.“2 Vnímají ho ale jako nejmenší zlo, které alespoň v případě migrační krize hájí národní zájmy a vystupuje ostře proti médiím. Navíc národním demokratům dělá radost, když Zeman svým chováním narušuje „prohnilé“ struktury současného režimu.

Z výroků čelních představitelů obou extremistických stran je patrné, že ačkoliv se prezident Zeman snaží chytat voliče v extremistických vodách, neboť mu už vyjma tématu migrace nic jiného k udržení popularity nezbývá, samotní představitelé obou extremistických stran si k němu na rozdíl od pravicově populistických stran, jako je Úsvit – Národní koalice, Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, či Strana práv občanů, zachovávají odstup. Moc dobře vědí, že Zeman ve svém úřadu škodí, že špatně reprezentuje Českou republiku a má za sebou temnou minulost. Jejich občasná podpora prezidenta Zemana je tedy spíše takovou láskou z rozumu. Jednak se jim prezident Zeman velmi hodí na podkopávání ústavního systému České republiky a rozkládání liberálně smýšlející společnosti a poté názorová podpora prezidenta, tedy nejvyššího ústavního činitele, vždy perfektně legitimizuje extremistické názory, které tyto strany ve shodě s prezidentem hlásají.

1 KONEČNÝ, Miroslav. Čí je vlastně Zeman?. Dsss.cz [online]. ©2010-2014 [cit. 2017-05-13].

Dostupné z: http://www.dsss.cz/konecny-_dsss__-ci-je-vlastne-zeman_.

2 SEDLÁČEK, Jan. Pokus o český mejdan nevyšel. Výsledkem je naopak posílení Zemana.

Narodnidemokracie.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z:

http://narodnidemokracie.cz/pokus-o-cesky-majdan-nevysel-vysledkem-je-naopak-posileni-zemana/.

publikováno: 10. 9. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


Na které pozici ty vlastně stojíš, soudruhu?

Předvečer a den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa si Ivan Stránský živě vybavuje: „Ten večer …

Praha, srpen 69 jako Hongkong a Moskva 2019?

Vyjádřil jsem se kriticky k násilnému potlačování protestů v Rusku a v Číně. Sesypaly se na mě na …

Klídek! PPF nevstupuje do politiky, ale do fotbalu

Ze zdroje nejpovolanějšího, z úst nejbohatšího spoluobčana (s korporátním sídlem v Holandsku) jsme se s konečnou platností dozvěděli, že …

„Sedm smrtelných hříchů“ prezidenta Zemana

Často slýcháme, a to právě z nedalekých hradních komnat, že nemáme právo protestovat proti zvoleným politikům, včetně …

Fake news v českém tisku?

„Finsko: V zemi šťastných vyhráli nacionalisté Navzdory proslulému kvalitnímu školství a pověsti nejšťastnějších lidí světa, kterými jsou …

Vytuneloval Petrimex. Budeme ho volit zas?

Zásluhou neziskové organizace Kverulant.org o.p.s. mizí billboardy kolem dálnic[1]. S Vojtěchem Razimou (1968), zakladatelem této …

Mrtvý hraboš a vydojený venkov

Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebnímu ústavu zemědělského, který spadá přímo pod ministerstvo zemědělství, likvidovat přemnožené hraboše …

Co je být katolíkem a co je underground

Máš blízko k undergroundu, vícekrát jsi zmínil, jak silně tě ovlivnil Ivan Martin Jirous a Pavel Zajíček, …