Hlavo podruhé inaugurovaná!

V zájmu pokoje a míru v bublinách society, tedy nezbytného klidu na práci, si dovolujeme oslovit Tvůj majestát, neboť nás něco napadlo. A to během Tvého posledního projevu ve Vladislavském sále. Ano, ano, tam, kde jsi opět vytáhla do nelítostného boje vůči novinářům.

Když jsme uslyšeli, hlavo nejvyšší, Tvá slova, vnitřním zrakem se nám zjevil před očima dávný text Slavoje Českého alias JUDr. Bedřicha Břicha. Onen skeptický glosátor křečí soudobé civilizace v článku pojmenovaném Akakije Akakijevna píše mimo jiné i následující: Místo „hlídacích psů socialismu“, totiž policajtů a bachařů, máme „hlídací psy demokracie“, žurnalisty. Návrh: novináři by měli také mít hodnosti a nosit povinně uniformy. Investigativní červené výložky, názoroví zelené, strážci hodnot se zlatým lemováním. Šéfredaktor kajzrrok a za pás vodítko na psy, e-l-o-x-o-v-a-n-é.

Tolik slovutný JUDr, jenž byl v občanském životě vnějšími okolnostmi přinucen čas od času používat i prozaické krycí jméno Zdeněk Vašíček. Jako obvykle však jeho bez přestání pracující mozkovna předběhla své současníky o několik koňských délek, neboť pragmatičnost takového označení se jeví právě dnes velmi vhodnou.

My si dovolíme Slavojovu revoluční myšlenku nepatrně rozšířit. Jistě by souhlasil, být stále mezi námi. Tudíž navrhujeme i další barvy. Například žlutou pro ekonomické novináře, bílá by patřila kulturtrégerům, duhová tvůrcům společenských rubrik a drbů, modrá prognostikům počasí, černou by vyznávali šiřitelé zpráv o epidemiích, zemětřeseních, válkách a kriminalitě, oranžovou by se pyšnili sporťáci.

Lze předpokládat, že na tomto místě by JUDr. Břich výstražně vztyčil k nebesům svůj ukazováček a radostně zvolal: „Víceméně není třeba, přátelé, omezovat se pouze na novináře!“ Přesněji řečeno toto jasnozřivé volání po neanonymní a přehledně rozdělené společnosti lze totiž vztáhnout i na další profese, řemesla, cechy, sdružení, rasové či náboženské skupiny, ale i na zbylé sociální kategorie, kterými jsou kojenci, děti školou povinné, adolescenti, vojsko, vězňové, nezaměstnaní, důchodci, zbohatlíci, dobrodruzi, desperáti, zednáři, bezdomovci, imigranti, pravdoláskaři, cizinci, a taky, což je neoddiskutovatelnou výhodou, dříve či později zesnulí spoluobčané. I ty je nutné zřetelně označit, neboť jeden nikdy neví, kdy se to může hodit? Ostatně vzpomeň, hlavo všech hlav, na nebožtíka nepřítele Ferdinanda Peroutku. Jak Ti jeho neexistující článek „Hitler je gentleman“ fakticky a pěkně zavařil.

Ale vraťme se k naší iniciativě, podle níž by všichni povinně nosili informační epolety s rozlišovacím profesním znamením, barvou, erbem, symbolem, a tak podobně. Jestliže stále netušíš, kam míří naše propozice, věz, hlavo první dle ústavního pořádku, toto. Takovéto čitelné rozlišení nabízí rychlou a pádnou odpověď v případě, že by Tě kdokoliv z těchto společenských množin, tříd, skupin či podskupin iritoval, urazil, napadl, dotkl se, potupil. Přesněji řečeno dovolil by si použít právo na svobodu názoru a Tebe či Tvoje činy podrobil kritice. Zároveň tím ušetříš spoustu času, života potřebné energie i zdlouhavého vysvětlování, proč jsou ti či oni z Tvého pohledu blbí jako štoudve. Nemusíš se totiž namáhavě ploužit k řečnickému pultíku! Samočinně kroužit svou podruhé inaugurovanou hlavou zleva doprava a vice versa! Marně udílet příkazy svým neposlušným víčkům! A v tomto nepříjemném rozpoložení ducha i těla navíc hledat peprná slova, jak to těm šmejdům vytmavit!

Nenávist k jedinci či druhu by naopak bylo možné prezentovat s kulturně civilizačním nadhledem a beze slov. Stačilo by, abys příslušnou barvu či erb cechu, jehož členové Tě svými názory rozpálili do běla, vyvěsil pod či nad prezidentskou standartu s jedním důležitým detailem – přeškrtnuto barevně odlišným křížem. Tedy způsobem, jakým se vyplňuje políčko Sportky. Co by to znamenalo v realitě?

Dejme tomu, že Tě nezdravě nadzdvihne komentář z Bakalových médií. Ihned proto voláš svému mluvčímu, v jehož kanceláři je několik skříní s různými vlajkami a symboly, aby vybral tu pravou. Mluvčí, kancléř, vrchní ceremoniář a hlavní poradci ji pak slavnostním krokem a za zvuku fanfár ze Smetanovy Libuše odnesou jako olympijskou vlajku k inkriminovanému stožáru, kde ji pečlivě vybraný příslušník hradní stráže bryskně vztyčí k nebesům. Televize Barrandov vzápětí přerušuje vysílání a po vzoru záběrů na stoupající kouř nad Sixtinskou kaplí by celému národu ukázala přeškrtnutou zelenou vlajku. Anebo Tě, vážená hlavo, pro změnu vytočí výtvarníci. Namísto toho, abys je pozurážela a opevnila se na Hradě, celá operace se jednoduše opakuje a Rádio Impulsy tak hlásí: „Pod blankytně modrou oblohou se nad sídlem našich starých králů začaly třepotat přeškrtnuté červené trenýrky, obecný to signál všem a konkrétní některým. Výtvarníci, výtvarníci, dále od Hradu, dále!“

Tvé stanovisko by tím bylo srozumitelné i v té nejzapadlejší vísce. Nadto by odpověď hlavy nejvyšší mohli svým dětem či žákům bez rizika možných vulgarit, lží a podobných nechutností, ukazovat rodiče i učitelé.

Lid by Tě tím pádem ctil jako hlavu důstojnou a osvícenou, která přesto zůstává věrna tuzemským tradicím. Sprostotu, mstivost a záludnost sice potlačit nedokáže, avšak zbytečně nešíří negativní verbální energii. A zavládl by klid a mír nad touto krajinou, kde zloba, závist, zášť, strach a svár takto pominou. Ano, ano, hlavo podruhé inaugurovaná, přesně to, co jsi i Ty kdysi dojatě zpívala s klíči v rukou.

Nechť zkrátka žije nehynoucí památka Slavoje Českého, který nám spolu s JUDr. Bedřichem Břichem a Zdeňkem Vašíčkem vnukl tyto myšlenky, jež Ti, naše hlavo, nabízíme k posouzení. Přivři svá neposlušná víčka a zasni se, než otočíš palcem nahoru či dolů, jak nádherně by pak vypadal Hrad, ověšen všemi možnými barvami deklarované nenávisti. Předpokládáme, že by se nesundávaly, ale po vzoru celníka Rousseau a jeho slavného portrétu před starou plachetnicí by tak konečně proměnily trojúhelník od brány Gigantů přes špičku svatovítské věže až po Daliborku v reprezentační vlajkovou loď této bohulibé země!

P.S: Pro mluvčího, kancléře a zbylé rádce. Pod uvedeným pojmem „kajzrrok“ se neskrývá černá kožená bunda s nýty a řetězy, ale dlouhý tmavý plášť se šosy. Za cé ká časů plebsem nazývaný císařský kabát. Eloxované pak znamená vodítko prošlé eloxací.

publikováno: 13. 3. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …

Potrat

Trvalo staletí, než začalo být tvrzení, že není otázky, která by nemohla být položena, obecně …

A krade se vesele dál a ruka ruku myje

Asi před měsícem jsem prodal motorku. Měla 280 kg a už mi nevyhovovala. Dlouho si pomýšlím na choper. Našel …