Za smrt papeže Františka a záchranu trestu smrti

V babišonovinách se rozjíždí echtkatolíci.

Deklarovaný „katolický věřící, ředitel Občanského institutu, absolvent 1. lékařské fakulty UK, publicista, vysokoškolský učitel a autor několika knih a studií“ Roman Joch píše:

„Kdyby papež František … byl heretikem … věřící by museli uvažovat o prostředcích k jeho sesazení. Někteří papežové byli údajně sesazeni tak, že skončili v Tibeře.“

Je tohle tvrzení něco jiného než dvousložkový mix hrozby a návodu?

Joch ve svém posledním textu[1] předvádí pozoruhodné postoje a pózy a nabízí věřícímu lidu i exemplární řešení problému s papežem. Nebudu nudit vyvracením omylů Jochova výkladu, na ty má každý právo. Svým textem se na České pozici vztahuje k té početné části veřejnosti, která ještě babišonoviny čte a přečtenému tak nějak věří. Výběr témat, která se v babišonovinách představují za zásadní, je sám o sobě sporný. Texty psané o banalitách s pěnou u huby pak oligarchovi dobře slouží k odvedení pozornosti od skutečných věcí a otázek.

Publikum Jochových úvah i troubu, kterou to valí, nechám stranou. Teď bych chtěl upozornit jen na několik exemplárně hnusných nešvarů, kterých se „vysokoškolský učitel a publicista“ dopustil, a to proto, že totéž dělají i mnozí jeho kolegové a tváří se, že je to dovoleno. Podobné způsoby uplatňují i jiní, mezi sebou hodně rozdílní „vysokoškolští učitelé“, třeba prof. Klaus i prof. Halík. Tito titulárové mluví o svých oponentech s nesmírným despektem tvrdíce, že kdyby takové „argumenty“ a názory zastával nějaký jejich student, vyhodili by ho od zkoušky. Dávají tím najevo jednak to, jak moc jim vlezlo do hlav, že často stojí za katedrou a poučují, zkouší a známkují druhé a mají přitom poslední slovo – rozhodují o osudech. Už nemusí mluvit přímo, vyvracet, oponovat.

Joch se přiznává, že není teolog, takže se může mýlit, ale svá pseudoteologická obvinění z hereze přitom nijak nemírní. Dokonce ve dvou vrcholech svého textu (vprostřed a na konci) upozorňuje, že konec papežova úřadování se dá snadno zařídit. Buďto tak, že lid papeže hodí do Tibery, nebo bůh, na přání Romana Jocha a přímluvu svatých papežů, si heretika k sobě zavolá jaksi dřív.

U Jocha zcela zjevně vítězí nesoudnost o mezích jeho vzdělání v theologii a triumfuje nestoudnost nad ohledy vůči člověku Františkovi. Z Jocha a nejen z něj mluví zmocnělost jakéhosi nadučitele a nadexperta na globální problémy lidstva. Tento nový druh člověka není filosof ani theolog – nezabývá se poznáním sebe a boha, ale jakýsi sociolog pokřížený s politologem a ekonomem, tedy kompilátor statistiky a ideologií. Tento nový druh vědce se nezdržuje rozpaky nad svou slabostí ani ohledy na pravdu. Nic nemusí dokládat, např. když opakovaně prohlašuje, že se papež František „skoro dopouští hereze“, „mate lid svou ,argumentací‘“ etc…

Od pana Jocha mi přijde poněkud hnusné i to, že na konci svého pitomě nafoukaného textu vyzývá k modlitbě za smrt papeže latinskou větou a v ní má nadto chybu: „Všichni svatí papežové, ora pro nobis.“ Papežové jsou přece množné číslo a má být tedy ORATE.

12 9 2018 obr1

Yan Pei-Ming. Pape Francois. 2014. Würthova galerie (kunst.wuerth.com).


publikováno: 12. 9. 2018

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …

Ve sviňáko! Krásná nebo chytrá?

U normálního člověka se občas zdá, že jeho schopnost uvažování je do jisté míry utlumena …

K výročí náletu na Drážďany

Na základě osobní zkušenosti si myslím, že každý z nás zažije ve svém obyčejném a …

Firma sobě! Aneb za nás čerpá Agrofert.

Naším hlavním problémem není to, že se k moci dostal nějaký lump, nýbrž to, že si …

Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …