Za smrt papeže Františka a záchranu trestu smrti

V babišonovinách se rozjíždí echtkatolíci.

Deklarovaný „katolický věřící, ředitel Občanského institutu, absolvent 1. lékařské fakulty UK, publicista, vysokoškolský učitel a autor několika knih a studií“ Roman Joch píše:

„Kdyby papež František … byl heretikem … věřící by museli uvažovat o prostředcích k jeho sesazení. Někteří papežové byli údajně sesazeni tak, že skončili v Tibeře.“

Je tohle tvrzení něco jiného než dvousložkový mix hrozby a návodu?

Joch ve svém posledním textu[1] předvádí pozoruhodné postoje a pózy a nabízí věřícímu lidu i exemplární řešení problému s papežem. Nebudu nudit vyvracením omylů Jochova výkladu, na ty má každý právo. Svým textem se na České pozici vztahuje k té početné části veřejnosti, která ještě babišonoviny čte a přečtenému tak nějak věří. Výběr témat, která se v babišonovinách představují za zásadní, je sám o sobě sporný. Texty psané o banalitách s pěnou u huby pak oligarchovi dobře slouží k odvedení pozornosti od skutečných věcí a otázek.

Publikum Jochových úvah i troubu, kterou to valí, nechám stranou. Teď bych chtěl upozornit jen na několik exemplárně hnusných nešvarů, kterých se „vysokoškolský učitel a publicista“ dopustil, a to proto, že totéž dělají i mnozí jeho kolegové a tváří se, že je to dovoleno. Podobné způsoby uplatňují i jiní, mezi sebou hodně rozdílní „vysokoškolští učitelé“, třeba prof. Klaus i prof. Halík. Tito titulárové mluví o svých oponentech s nesmírným despektem tvrdíce, že kdyby takové „argumenty“ a názory zastával nějaký jejich student, vyhodili by ho od zkoušky. Dávají tím najevo jednak to, jak moc jim vlezlo do hlav, že často stojí za katedrou a poučují, zkouší a známkují druhé a mají přitom poslední slovo – rozhodují o osudech. Už nemusí mluvit přímo, vyvracet, oponovat.

Joch se přiznává, že není teolog, takže se může mýlit, ale svá pseudoteologická obvinění z hereze přitom nijak nemírní. Dokonce ve dvou vrcholech svého textu (vprostřed a na konci) upozorňuje, že konec papežova úřadování se dá snadno zařídit. Buďto tak, že lid papeže hodí do Tibery, nebo bůh, na přání Romana Jocha a přímluvu svatých papežů, si heretika k sobě zavolá jaksi dřív.

U Jocha zcela zjevně vítězí nesoudnost o mezích jeho vzdělání v theologii a triumfuje nestoudnost nad ohledy vůči člověku Františkovi. Z Jocha a nejen z něj mluví zmocnělost jakéhosi nadučitele a nadexperta na globální problémy lidstva. Tento nový druh člověka není filosof ani theolog – nezabývá se poznáním sebe a boha, ale jakýsi sociolog pokřížený s politologem a ekonomem, tedy kompilátor statistiky a ideologií. Tento nový druh vědce se nezdržuje rozpaky nad svou slabostí ani ohledy na pravdu. Nic nemusí dokládat, např. když opakovaně prohlašuje, že se papež František „skoro dopouští hereze“, „mate lid svou ,argumentací‘“ etc…

Od pana Jocha mi přijde poněkud hnusné i to, že na konci svého pitomě nafoukaného textu vyzývá k modlitbě za smrt papeže latinskou větou a v ní má nadto chybu: „Všichni svatí papežové, ora pro nobis.“ Papežové jsou přece množné číslo a má být tedy ORATE.

12 9 2018 obr1

Yan Pei-Ming. Pape Francois. 2014. Würthova galerie (kunst.wuerth.com).


publikováno: 12. 9. 2018

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ články


Justice není spravedlnost

Na podobu zákonů má vliv především momentálně vládnoucí moc, idea, s jejíž pomocí svou vládu legitimuje, …

Výstavka úspěchů národního… „chozjajstva“

Tak jsem včera zase slyšel, že Babiš je úspěšný premiér. Dokonce nejlepší za posledních 20 …

Venkov jsme nepotřebovali, tak je skoro po něm

Odborník na zemědělství, František Havlát, říká, že stojíme na prahu změny, která by pro naši …

Helikoptérová aféra

Je obecně známo, že dostat se za oponu, od roku 1946 zvanou železná, bylo velmi …

Žádné „dobro“ neomlouvá zlo

Dumat nad vztahem dobra a zla je dosti ošidné, neboť se svým způsobem jedná o individuální, intimní …

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička …

Zeman nezpůsobilý k funkci

K Zemanovi už se mi nechtělo nic psát; hlavně z pocitu marnosti. Podle upozornění ústavního právníka a bývalého …

Budeme se v průměru rodit stále hloupější, neschopnější a impotentnější

Byl bych rád, kdybych mohl říci, že výročí část lidí přivede k hlubšímu zamyšlení. Bohužel tomu …