Mnichovanské fňuky, aneb jak se říkají sprosté věci „slušně“

Bezpečnostní strategie ČSR – proč Hodža neřekl rovnou „jako hovno košile“?

Oslavy kulatého výročí „mnichovské zrady“ jsme si zase užili. Většina vzpomínajících se zajíkala okázalou lítostí nad „osudem národa opuštěného všemi“. Dobrá zpráva – máme se rádi! Jenže je nám nás samých tak líto, že nás jiní nemají rádi dost, až si musíme lhát o sobě, ale hlavně o bídácích všude kolem. Za všechny plačky třeba zmínit reprízovaný díl „Zrady zvon“ pořadu ČT – Historie cs.[1] Jako by se úplně vytratila soudnost a mythologie, kterou rozjeli komunisti – pryč od falešného Západu a hurá do náruče SSSR – znovu přichází ke cti. Co znovu – nikdy ze škol nezmizela. Na gymplech i jinde se učí v lepším případě podle Dějin zemí koruny české (Paseka, 1995) a tam ve druhém díle na s. 201 stojí toto: „Demokratický stát v srdci Evropy byl svými spojenci opuštěn a vydán na milost a nemilost Hitlerovu Německu“. Autorem shrnujícího souvětí byl historik Jaroslav Hrbek. Oč méně se charakterizoval skutečností, o to dojímavější obrazy a slova: srdce, opuštění, milost a nemilost. Z toho aby nevyrostl komplex.

Naproti tomu vojenský historik a disident Jan Tesař v knize Mnichovský komplex (Prostor, 2000) ukázal, v čem bychom si o sobě rozhodně neměli lhát. 1. Německu se především podařilo ukázat světu, že nároky obyvatel Sudet souvisí s nezadatelným právem na sebeurčení a celou Mnichovskou konferenci jako mírové řešení. Česká reprezentace se nezmobilizovala k žádné interpretaci situace, než k dovnitř žalozpěvům a dokumentům, kterým dvakrát za sebou děkuje a přijímá navržené.

Zůstala tudíž po ní jen slavná strategická teze premiéra Hodži z jara 1938: „… Držet se Francie a Anglie za šos jako klíšťata a nepustit je, i když se budou snažit.“

Historik Pavel Bělina (spoluautor Dějin zemí koruny) celou věc popsal v Babylonu[2] následovně:

Započněme hodnocením terénu, který se jevil příznivým pro obranu. Jisto je, že v době klasických polních bitev se útočící straně do vnitrozemí českých zemí, ale ani Slovenska a Podkarpatské Rusi, příliš nechtělo. Velké bitvy se tudíž odehrávaly mnohem častěji v terénu zemí sousedních. Nicméně i tak zažily naše země řadu vpádů, jež se nepodařilo již na hranicích odrazit nebo zastavit a ve 20. století byla podobná šance ještě menší.

V roce 1938 se finanční a hospodářská situace státu mohla jevit jako dobrá, protože po přestálé krizi se projevovaly jasné symptomy oživení. Měly na tom podíl i (mimochodem zcela opožděná) výstavba pohraničních opevnění i sílící zbrojení. Nebyly to sice investice příliš produktivní, ale víme, že Německo na tom bylo ještě hůře. Otázka je, která ze soupeřících stran by prokázala větší výdrž. Podíl by na tom mělo i zásobování potravinami, které bylo podle L. Krejčího (velice opatrně řečeno) nepředvídatelné.

V hodnocení výzbroje a výstroje čs. armády byl L. Krejčí jasným optimistou. Dodejme, že jím musel být, aby nedával špatný příklad. Dnes již víme, že se čs. armáda vyznačovala poměrně vysokými stavy pěšáků a kavaleristů – bohužel na úkor počtu letounů, obrněných vozidel a prostředků protiletecké obrany. Po bitvě, která se nota bene jaksi nekonala, je každý „frajtr“ generálem, ale nebylo by bývalo lepší investovat do masivní výroby tanků a stíhaček, než stavět těžké opevnění v beztak nepřístupných horách? Naše LT 38 sloužily až příliš dobře tankovým jednotkám Wehrmacht(u) a například Avie B-35 v bulharských barvách zasahovaly ještě proti americkým bombardérům, útočícím na rumunská naftová pole.

S generálem Krejčím budeme souhlasit, že počet obyvatel Československa byl omezený a po provedení úplné mobilizace „nebylo kam sáhnout“ pro rezervy. Vojáci sice měli poměrně dobrou bojovou morálku, ale řada záložníků, kteří tvořili většinu v tzv. B-útvarech, měla problém s vedením boje na soudobé úrovni. Ukázalo se např. při střetnutí našich vojáků s ozbrojenými sudetskými Němci v ulicích Českého Krumlova. Národnostní menšiny se z valné části projevovaly vůči ČSR nepřátelsky, ale většina německých i maďarských záložníků narukovala (byť i s postranními úmysly) a např. němečtí sociální demokraté – zvláště ti, kteří byli organizováni v Republikanisches Wehr – mohli co do loajality sloužit leckterým Čechoslovákům za vzor.

V čem se s generálem Krejčím bezpochyby i dnes shodneme, je hodnocení zeměpisné polohy a tvaru státního území ČSR (jako zcela nevýhodných) i délky vojensky ohrožené hranice státu (jako naprosto nepřiměřené). Generál Pellé – první náčelník francouzské vojenské mise v ČSR – se dopustil typického bonmotu, že republice je silná armáda k ničemu, protože o obranu se musí postarat v prvé řadě ministr zahraničních věcí. Tím byl ovšem Edvard Beneš, považovaný za jednoho z nejvzdělanějších a nejvýkonnějších diplomatů vůbec, takže se měl osvědčit v čase ohrožení státu i jako jeho nejvyšší představitel. Neuměl však překonat nechuť k maďarskému i polskému režimu, jež se postupně přiklonily k Německu, a nedokázal dokonce prosadit ani uzavření vojenské konvence s Francií a SSSR, takže se vzájemné smlouvy o „přátelství“ staly pověstným cárem papíru. Jisto je, že obě posledně jmenované mocnosti o takovou konvenci vůbec nestály.

Nevím tedy, čím se E. Beneš „zasloužil o stát“, ale nemíním z něho dělat obětního beránka – zvláště ne jediného. Nehodlám na druhé straně svalovat vinu na „zrádné spojence“, jak dodnes u nás činí různí naci-bolové. Ti by si měli pozorně přečíst knihu amerického žurnalisty a publicisty Waltera Lippmanna Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států z roku 1946. Na s. 133 autor píše: „… národu, který nebojuje za svou vlastní jednotu a svrchovanost sám, nemohou opatřit atributy státnosti druzí. Svět může pomoci jen těm, kdo si pomáhají sami sobě.“

Můžeme se divit, že sovětské velení v roce 1968 rozhodlo o invazi do Československa mimo jiné na základě hypotézy, že když jeho armáda nebojovala v roce 1938 a nepostavila se komunistickému puči o deset let později, nebude vzdorovat ani v daném případě? A co si máme myslet o zjištění, že když vojenská rozvědka SSSR koncem roku 1980 varovala před podobným zásahem v Polsku, argumentovala mimo jiné tím, že polští vojáci a důstojníci jsou vlastenci, byť by se i projevovali jako komunisté, a v drtivé většině se „spřátelené pomoci“ postaví na tvrdý odpor?

Je tedy příznačné (a pro různé „hurá-republikány“ jistě tristní), že poslední masové nasazení mužské populace v boji se odehrálo v letech 1914–1918, jak dokládají pomníky v drtivé většině našich obcí. Konec konců jen málokterý československý legionář nebyl předtím císařsko-královským vojákem. Patřil k nim například i pozdější generál Josef Bílý, který stál v čele vojenské organizace Obrana národa a roku 1941 byl nacisty popraven.

14 10 2018 obr1

Gustave Dore. Geryon–Symbol of Deceit. wikiart.org


publikováno: 14. 10. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …

Potrat

Trvalo staletí, než začalo být tvrzení, že není otázky, která by nemohla být položena, obecně …